Home      Products     Airline Ticket     Hotel     About us      Contact us       My Account  
   
ติดตามโปรโมชั่นของ World Plus Tour ทาง Facebook  


ทัวร์ยุโรป
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิล
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์พม่า
ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
ทัวร์ลาว
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์บาหลี-ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์บรูไน
 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


สมาคมไทยบริการ ท่องเที่ยว

 

ทัวร์สวิส เที่ยวสวิส


ทัวร์ยุโรป (GH) TG AUTUMN PROMOTION 2014 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน (TG)

วันที่ 1-9/22-30 พ.ย.57/29 พ.ย.-7 ธ.ค.57
วันที่ 30 พ.ย.-8 ธ.ค.57/2-10/6-14 ธ.ค.57
ราคา 85,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) TG AUTUMN PROMOTION 2014 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน (TG)

วันที่ 1-9/22-30 พ.ย.57/29 พ.ย.-7 ธ.ค.57
วันที่ 30 พ.ย.-8 ธ.ค.57/2-10/6-14 ธ.ค.57
ราคา 85,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) TG WINTER PROMOTION 2014 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG)

วันที่ 19 – 26 / 23 – 30 / 24 – 31 ธ.ค.57
ราคา 73,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (EK)

วันที่ 6 – 14 ,22 – 30 ต.ค. 57
วันที่ 26 ต.ค. – 03 พ.ย., 30 ต.ค. – 7 พ.ย. 57
วันที่ 6 - 14 , 13 - 21, 20 - 28 พ.ย., 27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 57
วันที่ 1 – 9 , 4 - 12 , 7 – 15 ธ.ค. 57
ราคา 69,900.- บาท

วันที่ 28 ธ.ค. – 5 ม.ค., 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. 58
ราคา 79,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (EK)

วันที่ 2-10 ธ.ค. 57
ราคา 69,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (EY)

วันที่ 14 -20, 16 – 22 ต.ค.,26 ต.ค.-1 พ.ย. 57
วันที่ 9-15, 16-22, 23-29 พ.ย. 57
วันที่ 2-8, 4-10, 7-13, 9-15, 14-20 ธ.ค. 57
ราคา 59,900.- บาท

วันที่ 18-24, 25-31 ม.ค. 58
ราคา 63,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (EK)

วันที่ 4 -12, 11-19, 18-26 พ.ย., 25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 57
ราคา 75,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 5 – 11 ,8 – 14,12-18, 14 – 20 , 19 – 25 พ.ย.57
วันที่ 28 พ.ย. – 4 ธ.ค.,3 – 9 ธ.ค. 57
ราคา 59,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK)

วันที่ 18 - 25 ก.ย. 57
วันที่ 9 – 16, 23 - 30 ต.ค. 57,
วันที่ 4 - 11, 7 - 14, 11 - 18, 18 - 25 พ.ย. 57
วันที่ 27 พ.ย.– 4 ธ.ค. ,2 – 9 ธ.ค. 57
ราคา 69,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) TG EUROPE ITALY SWISS FRANCE 10 วัน (จุงฟราวน์) (TG)

วันที่ 6-15 / 20-29 ก.ย. 57
ราคา 109,900.- บาท

วันที่ 23-1 พ.ย. ** ต.ค. 57
วันที่ 4-13** ธ.ค. 57
ราคา 117,900.- บาท

วันที่ 25-3 ม.ค. 58** (ปีใหม่)
ราคา 119,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) GOAL EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9 วัน (จุงฟราวน์) (TG)

วันที่ 6-14 / 20-28 ก.ย. 57
ราคา 96,000.- บาท

วันที่ 11-19 ** / 18-26 ** ต.ค. 57
วันที่ 6-14 ** ก.ย.. 57
ราคา 99,000.- บาท

วันที่ 20-28 ** ธ.ค. 57
ราคา 102,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) GOAL EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9 วัน (ทิตลิส) (TG)

วันที่ 6-14 / 20-28 ก.ย. 57
ราคา 94,000.- บาท

วันที่ 11-19 ** / 18-26 ** ต.ค. 57
วันที่ 6-14 ** ธ.ค. 57
ราคา 97,000.- บาท

วันที่ 20-28 ** ธ.ค. 57
ราคา 99,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) EUROPE GRAND SWISS ROMANTIC 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 26 – 2 ม.ค. 58 ** (ปีใหม่)
ราคา 99,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG)

วันที่ 19 – 26 / 23 – 30 / 24 – 31 ธ.ค.57
ราคา 73,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 8 วัน (MS) (ทิตลิส)

วันที่ 6-13 / 20-27 มิ.ย. 57
วันที่ 7-14 / 10-17 ก.ค. 57
วันที่ 7-14/8-15 / 22-29 ส.ค. 57
วันที่ 5-12 ก.ย. 57
ราคา 75,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิยิปต์-อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 9 วัน (MS) (ทิตลิส)

วันที่ 8 – 16, 21 ก.พ. -1 มี.ค. 7 -15 , 14-22 , 21 – 29 มี.ค. 57
ราคา 82,900.- บาท

วันที่ 10-18 เม.ย. 57
ราคา 85,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 9 วัน (EK) (จุงฟราวน์ + TGV)

วันที่ 14-22 มี.ค. / 28 มี.ค. – 5 เม.ย. 57
ราคา 92,900.- บาท

วันที่ 9-17 เม.ย./ 10-18 เม.ย. 57
ราคา 96,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 10-17 , 11-18 เม.ย. 57
ราคา 79,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (MS) อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 9 วัน (MS)

วันที่ 24 ม.ค.- 01ก.พ. / 31 ม.ค.- 8 ก.พ. / 07-15 ก.พ. 57
วันที่ 21 ก.พ. – 01 มี.ค. 07-15 / 14-22 / 21-29 มี.ค. 57
วันที่ 28 มี.ค. – 05 เม.ย. 57
ราคา 74,900.- บาท


โปรแกรมทัวร์ปี 2555 - 2556


ทัวร์ยุโรป-แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG)

วันที่ 18 -25/19-26/23-30 ธ.ค.
ราคา 69,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 11 วัน (KU)

วันที่ 10-20 เม.ย. 56
ราคา 99,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี - สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน (TG)

วันที่ 7-15 เม.ย. 56
ราคา 109,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EY)

วันที่ 2-8 , 9-15 ,16-22 , 23-29 พ.ย. ,30 พ.ย.-6 ธ.ค./14-20 ธ.ค. 55
ราคา 56,900 บาท

วันที่ 7–13 ธ.ค. 55
ราคา 59,900 บาท

วันที่ 21-27 ธ.ค. 55 ,28 ธ.ค. – 3 ม.ค. 56
ราคา 69,900 บาท


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย - เยอรมัน - สวิส 8 วัน (OS)

วันที่ 3-10 ธ.ค.55 / 29 ธ.ค.– 05 ม.ค. 56
ราคา 86,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป อิตาลี – สวิส – ฝรั่งเศส 8 วัน (MS)

วันที่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 56
ราคา 75,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป GOAL EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9 วัน (TG)

วันที่ 1-9/15-23/20-28 ธ.ค. . 55
วันที่ 11-19/19-27 ม.ค./26 ม.ค.-3 ก.พ. 56
วันที่ 2-10/9-17/16-24 ก.พ./23 ก.พ.-3 มี.ค. 56
วันที่ 2-10 / 9-17 / 16-24 / 23-31 มี.ค 56
ราคา 95,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป GOAL EUROPE GRAND SWISS 7 วัน (TG)

วันที่ 23-29 ธ.ค. 55
วันที่ 6-12 / 13-19 / 20-26 ม.ค / 27-2 ก.พ. 56
วันที่ 3-9 / 10-16 / 17-23 ก.พ. / 24 ก.พ. -2 มี.ค. 56
วันที่ 3-9 /10-16 / 17-23 / 24-30 มี.ค. 56
ราคา 89,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป GOAL EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9 วัน (TG)

วันที่ 23 พ.ย.-1 ธ.ค. 55
วันที่ 7-15 / 14-22 / 21-29 ธ.ค. 55/ 24 ธ.ค.-1 ม.ค. 56
วันที่ 11-19 / 18-26 ม.ค. / 25 ม.ค.-2 ก.พ. 56
วันที่ 1-9 / 8-16 / 15-23 ก.พ. / 22 ก.พ.-2 มี.ค. 56
วันที่ 1-9 / 8-16 / 15-23 / 22-30 มี.ค. 56
ราคา 89,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-สวิสฯ-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 9 วัน (MS)

วันที่ 15 – 23 / 22 – 30 / 29 มิ.ย. -7 ก.ค. 55
วันที่ 6 - 14 / 13 – 21 / 20 - 28 / 27 ก.ค. - 4 ส.ค. 55
วันที่ 3 - 11 / 10 - 18 / 17 - 25 / 24 ส.ค – 1 ก.ย. 55
ราคา 79,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป(TC) อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9วัน (MS)

วันที่ 15 – 23 / 22 – 30 / 29 มิ.ย. -7 ก.ค. 55
วันที่ 6 - 14 / 13 – 21 / 20 - 28 / 27 ก.ค. - 4 ส.ค. 55
วันที่ 3 - 11 / 10 - 18 / 17 - 25 / 24 ส.ค – 1 ก.ย. 55
ราคา 79,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) ฝรั่งเศส-สวิสฯ-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 9 วัน (MS)

วันที่ 15 – 23 / 22 – 30 / 29 มิ.ย. -7 ก.ค. 55
วันที่ 6 - 14 / 13 – 21 / 20 - 28 / 27 ก.ค. - 4 ส.ค. 55
วันที่ 3 - 11 / 10 - 18 / 17 - 25 / 24 ส.ค – 1 ก.ย. 55
ราคา 75,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) ฝรั่งเศส-สวิสเซอร์แลนด์-อิตาลี-อิยิปต์ 9 วัน (MS)

วันที่ 15 – 23 / 22 – 30 / 29 มิ.ย. -7 ก.ค. 55
วันที่ 6 - 14 / 13 – 21 / 20 - 28 / 27 ก.ค. - 4 ส.ค. 55
วันที่ 3 - 11 / 10 - 18 / 17 - 25 / 24 ส.ค – 1 ก.ย. 55
ราคา 77,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน(MS)

วันที่ 16 – 23 / 23 – 30 / 30 มิ.ย. -7 ก.ค. 55
วันที่ 7 - 14 / 14 – 21 / 21 - 28 / 28 ก.ค. - 4 ส.ค. 55
วันที่ 4 - 11 / 11 - 18 / 18 - 25 / 25 ส.ค – 1 ก.ย. 55
ราคา 73,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (HD) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน (KU)

วันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2555
ราคา 79,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (TG)

วันที่ 7-15 มิ.ย./ 14-22 มิ.ย./ 21-29 มิ.ย. /28 มิ.ย.- 6 ก.ค./ 5 -13 ก.ค./ 12-20 ก.ค./ 26 ก.ค. – 3 ส.ค. 55
ราคา 99,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ มิลาน 8 วัน 5 คืน (9W)

วันที่ 25 พ.ค. – 1 มิ.ย. 55
ราคา 69,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (WP) อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 9 วัน (KU)

วันที่ 8-16 เมษายน 2555
ราคา 89,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 7 -14 เมษายน 2555
ราคา 105,900 บาท
วันที่ 12 – 19 เมษายน 2555
ราคา 107,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG)

วันที่ 6 - 13 เมษายน 2555
ราคา 89,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) เยอรมนี  สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 12 - 19 เมษายน 2555
ราคา 96,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)

วันที่ 26 เม.ย.- 4 พ.ค. 2555
ราคา 84,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน (TG)

วันที่ 5 – 16 , 7 – 18 เมษายน 2555
ราคา 146,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (EK)

วันที่ 12 – 20   / 13 – 21 เมษายน 2555
ราคา 93,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (WP) ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 9 วัน KU

วันที่ 8-16 เมษายน 2555
ราคา 85,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (WP) ทัวร์ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์- อิตาลี 9 วัน 6 คืน (TG)

วันที่ 9-17 เมษายน 2555
ราคา 105,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (KU)

วันที่ 22-30 ม.ค./19-27 ก.พ./23-31 มี.ค. 55
ราคา 79,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (TG)

วันที่ 12-20,26 ม.ค.- 3 ก.พ./2-10,16-24 ก.พ. 55
วันที่ 23 ก.พ.-2 มี.ค./1-9,8-6,15-23 มี.ค. 55
ราคา 88,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (GF)

วันที่ 8-16 ก.พ. 55
ราคา 75,900.- บาท


ทัวร์สวิส สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – อิตาลี 8 วัน (LX) (A)

05-12 ธ.ค./22-29 ม.ค. 54
02-09/17-24 ก.พ. 54
06-13/13-20/20-27 มี.ค. 54
ราคา 95,900.- บาท


ทัวร์สวิส สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – อิตาลี 8 วัน (LX) (B)

วันที่ 26 ธ.ค.-02 ม.ค. 53
ราคา 102,900.- บาท

(โปรดติดต่อสอบถาม)


ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิส แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG)

6-13/20-27 พ.ย./4-11,11-18 ธ.ค. 53

ราคา 93,400 บาท

(โปรดติดต่อสอบถาม)


ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)

วันที่ 04-13/18-27 พ.ย./2-11/9-18 ธ.ค.
วันที่ 23 ธ.ค.-1 ม.ค./30 ธ.ค.-8 ม.ค./20-29 ม.ค.
วันที่ 3-12/17-26/10-19 ก.พ.
ราคา 100,400 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)

วันที่ 25 ธ.ค. - 03 ม.ค. 54 
ราคา 103,400 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)
(MATTERHORN GLACIER PARADISE)

04 - 13 ธ.ค./22 - 31 ม.ค./03 - 12/17 - 26 ก.พ.
05 - 14/12 - 2119 - 28 มี.ค. 54 /26 มี.ค. – 04 เม.ษ. 54
ราคา 103,500 บาท

(โปรดติดต่อสอบถาม)


อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน (TG)

04-15/18-29 พ.ย. /02-13/09-20 ธ.ค. 53
ราคา 137,400.- บาท

23 ธ.ค.-3 ม.ค./25 ธ.ค.-5 ม.ค./30 ธ.ค.-10 ม.ค. 54
ราคา 140,400 บาท

20-31 ม.ค./3-14/17-28 ก.พ./10-21 มี.ค. 54
ราคา 137,400 บาท

(โปรดติดต่อสอบถาม)


ทัวร์ยุโรป โมโนสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EY)

วันที่ 15-21 มี.ค. 56
ราคา 59,900 บาท

วันที่ 28 เม.ย.-4 พ.ค. 56
ราคา 67,900 บาท

 

 

ทัวร์สวิส   เที่ยวสวิส   บริษัททัวร์สวิส

 

 

 

 

     
Home      Products     Airline Ticket     Hotel     About us      Contact us       My Account  
World Plus Tour Co., LTD (บริษัท เวิลด์ พลัส ทัวร์)
6/45 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 Tel : 02-542-3900 Fax : 02-542-3911
Website : www.worldplustour.com E-mail : info@worldplustour.com
 

 

ทัวร์ยุโรป   ทัวร์ยุโรปราคาพิเศษ   บริษัททัวร์ยุโรป   แพคเกจทัวร์ยุโรป   เที่ยวยุโรป กับ เวิดล์ พลัส ทัวร์

| ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาพิเศษ | บริษัททัวร์นิวซีแลนด์ | แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ | เที่ยวนิวซีแลนด์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ออสเตรเลียราคาพิเศษ | บริษัททัวร์ออสเตรเลีย | แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย | เที่ยวออสเตรเลีย | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นราคาพิเศษ | บริษัททัวร์ญี่ปุ่น | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | เที่ยวญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เกาหลีราคาพิเศษ | บริษัททัวร์เกาหลี | แพคเกจทัวร์เกาหลี| เที่ยวเกาหลี | ทัวร์จีน | ทัวร์จีนราคาพิเศษ | บริษัททัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษ | บริษัททัวร์ฮ่องกง | แพคเกจทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์มาเก๊าราคาพิเศษ | บริษัททัวร์มาเก๊า | แพคเกจทัวร์มาเก๊า | เที่ยวมาเก๊า |

| ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อิยิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์บราซิล | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์พม่า | ทัวร์ลาว | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์บาหลี |

 

บริษัททัวร์ เวิลด์ พลัส ทัวร์ยุโรป ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์อ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ยุโรป (Tags) ,
ทัวร์โครเอเชีย-TourCroatia , ทัวร์เชค-TourCzech , ทัวร์เดนมาร์ก-TourDenmark , ทัวร์เนเธอร์แลนด์-TourNetherlands , ทัวร์เบลเยี่ยม-TourBelgium , ทัวร์โปรตุเกส- TourPortugal , ทัวร์โปแลนด์-TourPoland , ทัวร์ฝรั่งเศส-TourFrance , ทัวร์ฟินแลนด์- TourFinland , ทัวร์โมนาโก-TourMonaco , ทัวร์ยุโรปตะวันออก-TourEastEurope , ทัวร์เยอรมัน-TourGermany , ทัวร์สแกนดิเนเวีย-TourScandinavia , ทัวร์สเปน-TourSpainทัวร์สโลเวเนีย-TourSlovenia , ทัวร์สวิส-TourSwiss , ทัวร์สวีเดน-TourSweden , ทัวร์ออสเตรีย-TourAustria , ทัวร์อังกฤษ-TourEngland , ทัวร์อิตาลี-TourItaly , ทัวร์ฮังการี-TourHugary , ทัวร์รัสเซีย-TourRussia