TAT License No. 11/06080
       ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวนับเป็นปัจจัยสำคัญที่เปิดโลกทัศน์ให้เรารู้จักโลก ในมุมมองใหม่ ๆ และการท่องเที่ยวจะสมบูรณ์ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และ ประทับใจนั้น นอกจากตัวผู้ท่องเที่ยวเองแล้ว บริษัทนำเที่ยวหรือบริษัททัวร์ก็นับเป็น ปัจจัยสำคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้การท่องเที่ยวทริปนั้น ๆ ราบรื่น สนุกสนาน และ ประทับอยู่ในความทรงจำตราบนานเท่านาน

       บริษัท เวิลด์ พลัส ทัวร์ จำกัด จึงก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะเป็นบริษัททัวร์คุณภาพ บริการด้วยใจ ในราคามิตรภาพ เรายินดีเสมอที่จะเติมทุกฝันให้เต็มไปด้วยความหมาย ทั้งการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนเสริมประสบการณ์ในการทำงาน และเพิ่มสีสันให้ชีวิตในทุกวันพักผ่อน จากทีมงานมากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการทัวร์ ทั้งเส้นทางยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี และ อินโดจีน มากว่า 20 ปี

       จากความตั้งใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้ บริษัท เวิลด์ พลัส ทัวร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากแขกผู้มีเกียรติ ให้เราเป็นผู้ให้บริการนำทางท่องเที่ยวในเส้น ทางต่าง ๆ มากมาย โดยมีทั้งนักท่องเที่ยวที่ติดต่อเข้ามาจากการลงโฆษณาในนิตยสาร การออกบู๊ธในงานการท่องเที่ยว ต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงได้ผูกพันใช้บริการ รวมถึงกรุณาแนะนำต่อไปยังครอบครัว เพื่อนฝูง และบุคคลใกล้ชิด

       นอกจากนี้ในส่วนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆก็ได้เลือก บริษัท เวิลด์ พลัส ทัวร์ จำกัด ให้เป็นผู้ดูแลในหลากหลายเส้นทาง และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การเรียกใช้บริการของเราบ่อยครั้ง จนกลายเป็น “ลูกค้าประจำ” ซึ่งคำ ๆ นี้นับว่ามีความหมายลึกซึ้งมากกว่าคำว่า “บริการดี” เพราะนั่นย่อมหมายถึง การสามารถรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับที่พึงพอใจของ นักท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นที่พักระดับมาตรฐาน อาหารเลิศรส พาหนะสะอาดปลอดภัย การบริการของหัวหน้าทัวร์ที่ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา