TAT License No. 11/06080
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์อินโดนีเซีย
แพคเกจทัวร์ (HD)_PKG-Bali001_แพคเกจบาหลี 4 วัน 3 คืน (FD) ตั้งแต่วันนี้ - ต.ค. 59 ราคาเริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์กัมพูชา
แพคเกจทัวร์ (HD)_PKG-REP001_แพคเกจเสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (WE) **วันนี้-31 มี.ค.59 เริ่มต้นที่ 15,900 บาท**
ทัวร์สิงคโปร์
แพคเกจทัวร์ (HD)_PKG-SIN003_แพ็กเกจสิงคโปร์ WITH NIGHT TOUR 3 วัน 2 คืน **ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้นที่ 4,999 บาท**
แพคเกจกัมพูชา
แพคเกจกัมพูชา (HD)_PKG-REP001_แพคเกจเสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (WE) เดินทางวันนี้ - ต.ค. 59 // ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900.-
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์ลาว
แพคเกจทัวร์ (HD) PKG-LAO002 สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (QV) ราคาเริ่มต้น 7,777 เดินทางตั้งแต่วันนี้-กันยายน 2559
แพคเกจกัมพูชา
แพคเกจกัมพูชา (HD)_PKG-REP002_แพคเกจเสียมเรียบ-พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน (WE) เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 14,900-16,900.-