TAT License No. 11/06080
ทัวร์อเมริกาเหนือ
ทัวร์อเมริกา แคนนาดา (GH) นิวยอร์ก – แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. – ไนแอการ่า – โตรอนโต 11 วัน 7 คืน (EK)
วันที่ 4 - 14 พ.ค. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 25 พ.ค. 60 - 4 มิ.ย. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 8 - 18 มิ.ย. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 22 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 6 - 16 ก.ค. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 27 ก.ค. 60 - 6 ส.ค. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 10 - 20 ส.ค. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 24 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60
ราคา 119,900 บาท