TAT License No. 11/06080
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 21 - 25 ก.ค. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 10 - 14 ส.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
วันที่ 25 - 29 ส.ค. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 8 - 12 ก.ย. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 12 - 16 ต.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
วันที่ 20 - 24 ต.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
วันที่ 8 - 12 พ.ย. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 22 - 26 พ.ย. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 1 - 5 ธ.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
วันที่ 7 - 11 ธ.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TZ11-Tokyo ซุปตาร์ ส้มจี๊ด แดงจ๊าด 5 วัน 3 คืน (TZ)
วันที่ 27 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
ราคา 25,888 บาท
วันที่ 30 ก.ย. 60 - 4 ต.ค. 60
ราคา 28,888 บาท
วันที่ 3 - 7 ต.ค. 60
ราคา 28,888 บาท
วันที่ 6 - 10 ต.ค. 60
ราคา 28,888 บาท
วันที่ 9 - 13 ต.ค. 60
ราคา 28,888 บาท
วันที่ 12 - 16 ต.ค. 60
ราคา 29,999 บาท
วันที่ 15 - 19 ต.ค. 60
ราคา 29,999 บาท
วันที่ 18 - 22 ต.ค. 60
ราคา 30,999 บาท
วันที่ 21 - 25 ต.ค. 60
ราคา 31,999 บาท
วันที่ 24 - 28 ส.ค. 60
ราคา 29,999 บาท
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์ดูไบ (PV) VISIT DUBAI 4 วัน 3 คืน (EY)
วันที่ 7 - 10 ก.ค. 60
ราคา 23,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น (TB) Chill Chill Japan for you 5 วัน 3 คืน (XJ) 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 11 - 15 มิ.ย. 60
ราคา 16,991 บาท
วันที่ 12 - 16 มิ.ย. 60
ราคา 16,991 บาท
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 60
ราคา 16,991 บาท
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน (VTG) PRO TAIWAN 4 วัน 3 คืน (IT)
วันที่ 17 - 20 มิ.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 6 - 10 ก.ค. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 27 - 31 ก.ค. 60
ราคา 15,999 บาท
วันที่ 24 - 28 ส.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 60
ราคา 15,999 บาท
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 18 - 22 ต.ค. 60
ราคา 24,999 บาท
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 60
ราคา 24,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นTZ10_OSAKA KYOTO ซุปตาร์ ไหทองคำ (Freeday) 4 วัน 3 คืน (TZ)
วันที่ 16 - 19 ก.ค. 60
ราคา 22,888 บาท
วันที่ 23 - 26 ก.ค. 60
ราคา 22,888 บาท
วันที่ 30 ก.ค. 60 - 2 ส.ค. 60
ราคา 22,888 บาท
วันที่ 6 - 9 ส.ค. 60
ราคา 23,888 บาท
วันที่ 13 - 16 ส.ค. 60
ราคา 25,888 บาท
วันที่ 20 - 23 ส.ค. 60
ราคา 23,888 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (TB) ปักกิ่ง Hot Promotion A 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 30 มิ.ย. 60 - 4 ก.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD) HK057 ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 22 - 24 มิ.ย. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 30 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 7 - 9 ก.ค. 60
ราคา 20,900 บาท
วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60
ราคา 20,900 บาท
วันที่ 27 - 29 ก.ค. 60
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 3 - 5 ส.ค. 60
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 10 - 12 ส.ค. 60
ราคา 20,900 บาท
วันที่ 11 - 13 ส.ค. 60
ราคา 20,900 บาท
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 60
ราคา 20,900 บาท
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 60
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 60
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 31 ส.ค. 60 - 2 ก.ย. 60
ราคา 17,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน (AT)ไต้หวัน TAIWAN SAVE SAVE EP..2 4 (IT)
วันที่ 15 - 18 มิ.ย. 60
ราคา 13,888 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) นานกิง อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ หังโจว 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 21 - 25 ต.ค. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 18 - 22 ต.ค. 60
ราคา 27,999 บาท
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 60
ราคา 27,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) 008TZ TOKYO ซุปตาร์ มหานคร SS.2 5 วัน 3 คืน (TZ)
วันที่ 17 - 21 มิ.ย. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 1 - 5 ส.ค. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 4 - 8 ส.ค. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 7 - 11 ส.ค. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 10 - 14 ส.ค. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 13 - 17 ส.ค. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 16 - 20 ส.ค. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 19 - 23 ส.ค. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 22 - 26 ส.ค. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 25 - 29 ส.ค. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 28 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 31 ส.ค. 60 - 4 ก.ย. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 3 - 7 ก.ย. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 9 - 13 ก.ย. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 12 - 16 ก.ย. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 15 - 19 ก.ย. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 18 - 22 ก.ย. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 24 - 28 ก.ย. 60
ราคา 18,888 บาท
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี (PV) TURKEY SURPRISE 8 วัน (TK)
วันที่ 24 มิ.ย. 60 - 1 ก.ค. 60
ราคา 29,888 บาท
วันที่ 8 - 15 ก.ค. 60
ราคา 29,888 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (TB) เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว 5 วัน 4 คืน
วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 28 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ยุโรป (PC)Turkey Troy 8 วัน (TK)
วันที่ 8 - 15 ก.ค. 60
ราคา 45,900 บาท
วันที่ 9 - 16 ก.ค. 60
ราคา 45,900 บาท
วันที่ 13 - 20 ส.ค. 60
ราคา 45,900 บาท
วันที่ 14 - 21 ส.ค. 60
ราคา 43,900 บาท