TAT License No. 11/06080
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (TB) TG06 เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 6 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 9 - 14 ต.ค. 60
ราคา 33,999 บาท
วันที่ 14 - 19 ต.ค. 60
ราคา 33,999 บาท
วันที่ 18 - 23 ต.ค. 60
ราคา 34,999 บาท
วันที่ 22 - 27 ต.ค. 60
ราคา 34,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวจีน (SS)_SH3ULHW1 เฉินตู หลันโจว จางเย่ ตุนหวง 6D5N (3U) 5-10 เม.ย. 60 6 วัน 5 คืน
วันที่ 5 - 10 เม.ย. 60
ราคา 38,888 บาท
โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U)
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) CTU-3U06 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว โชว์เปลื่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน
วันที่ 10 - 14 พ.ย. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 17 - 21 พ.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 24 - 28 พ.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 1 - 5 ธ.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 15 - 19 ธ.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
อุทยานโหมวหนีโกว ....ชมความงามของธรรมชาติ ทะเลสาบน้อยใหญ่
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) เฉินตู ซงผิงโกว จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน (3U) 5 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 13,555 บาท
วันที่ 5 - 9 ก.ค. 60
ราคา 17,555 บาท
วันที่ 19 - 23 ก.ค. 60
ราคา 17,555 บาท
วันที่ 8 - 12 ส.ค. 60
ราคา 18,555 บาท
วันที่ 23 - 27 ส.ค. 60
ราคา 18,555 บาท
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 60
ราคา 18,555 บาท
วันที่ 20 - 24 ก.ย. 60
ราคา 18,555 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS)(SH3UCTU6) เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6D5N (3U) 6 วัน 5 คืน
วันที่ 2 - 7 เม.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 16 - 21 เม.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 23 - 28 เม.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 30 เม.ย. 60 - 5 พ.ค. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 9 - 14 เม.ย. 60
ราคา 26,888 บาท
วันที่ 7 - 12 พ.ค. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 14 - 19 พ.ค. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 21 - 26 พ.ค. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 28 พ.ค. 60 - 2 มิ.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 4 - 9 มิ.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 11 - 16 มิ.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 18 - 23 มิ.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 25 - 30 มิ.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
SICHUAN AIRLINES (3U)
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SH3UCTU4 เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน
วันที่ 17 - 21 มี.ค. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 29 มี.ค. 60 - 2 เม.ย. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 60
ราคา 21,888 บาท
วันที่ 19 - 23 เม.ย. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 3 - 7 พ.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 10 - 14 พ.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 17 - 21 พ.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 24 - 28 พ.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 31 พ.ค. 60 - 4 มิ.ย. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 7 - 11 มิ.ย. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 14 - 18 มิ.ย. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 17,888 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน_SS_SHCTU3U5เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน
วันที่ 10 - 17 ต.ค. 59
ราคา 37,900 บาท
วันที่ 17 - 24 ต.ค. 59
ราคา 37,900 บาท
วันที่ 24 - 31 ต.ค. 59
ราคา 37,900 บาท
วันที่ 31 ต.ค. 59 - 7 พ.ย. 59
ราคา 37,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) CTU-MU08 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน งอ้ไบ๊ 8 วัน 7 คืน (MU)
วันที่ 22 - 29 ต.ค. 59
ราคา 42,900 บาท
วันที่ 5 - 12 พ.ย. 59
ราคา 36,900 บาท
ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (TB) เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว 5 วัน 4 คืน
วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 28 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS)_SH3UCTU5 เฉินตู โหมวหนีโกว จิ่วจ้ายโกว 5D4N (3U) เม.ย.-มิ.ย..60 5 วัน 4 คืน
วันที่ 19 - 23 เม.ย. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 3 - 7 พ.ค. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 10 - 14 พ.ค. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 17 - 21 พ.ค. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 24 - 28 พ.ค. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 30 พ.ค. 60 - 4 มิ.ย. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 7 - 11 มิ.ย. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 14 - 18 มิ.ย. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 28 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 19,888 บาท
โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U)
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SHCTU3U1 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว 6 วัน 5 คืน
วันที่ 6 - 11 ธ.ค. 59
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 13 - 18 ธ.ค. 59
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 20 - 25 ธ.ค. 59
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 27 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
ราคา 21,888 บาท
วันที่ 3 - 8 ม.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 17 - 22 ม.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 14 - 19 ก.พ. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 28 ก.พ. 60 - 5 มี.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 7 - 12 มี.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 14 - 19 มี.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 21 - 26 มี.ค. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 28 มี.ค. 60 - 2 เม.ย. 60
ราคา 19,888 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) CKG-XW04 บินตรงฉงชิ่ง อู่หลง เฉินตู แพนด้า 6 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 1 - 6 ต.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 15 - 20 ต.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 22 - 27 ต.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) CTU-TG27 เฉินตู ง้อไบ๊ สกีซีหลิง จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมา) 8 วัน 7 คืน (TG)
วันที่ 27 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
ราคา 34,900 บาท
วันที่ 28 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60
ราคา 36,900 บาท
ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ