TAT License No. 11/06080
ทัวร์สหรัฐอเมริกา
ทัวร์อเมริกา (GH)_SFO-BR001 ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาส เวกัส แอลเอ 9 วัน 6 คืน (BR)
วันที่ 7 - 15 เม.ย. 60
ราคา 89,900 บาท
วันที่ 14 - 22 เม.ย. 60
ราคา 89,900 บาท
วันที่ 28 เม.ย. 60 - 6 พ.ค. 60
ราคา 89,900 บาท
วันที่ 19 - 27 พ.ค. 60
ราคา 89,900 บาท
วันที่ 8 - 16 มิ.ย. 60
ราคา 95,900 บาท
ทัวร์อเมริกาเหนือ
ทัวร์อเมริกา แคนนาดา (GH) นิวยอร์ก – แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. – ไนแอการ่า – โตรอนโต 11 วัน 7 คืน (EK)
วันที่ 4 - 14 พ.ค. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 25 พ.ค. 60 - 4 มิ.ย. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 8 - 18 มิ.ย. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 22 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 6 - 16 ก.ค. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 27 ก.ค. 60 - 6 ส.ค. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 10 - 20 ส.ค. 60
ราคา 119,900 บาท
วันที่ 24 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60
ราคา 119,900 บาท
ทัวร์สหรัฐอเมริกา
ทัวร์อเมริกาตะวันออก (SL) ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดีซี ไนแองการ่า นิวยอร์ก 9 วัน 5 คืน (QR)
วันที่ 23 ก.พ. 60 - 3 มี.ค. 60
ราคา 69,555 บาท
วันที่ 10 - 18 เม.ย. 60
ราคา 75,555 บาท
วันที่ 11 - 19 เม.ย. 60
ราคา 75,555 บาท
วันที่ 12 - 20 เม.ย. 60
ราคา 75,555 บาท
วันที่ 24 เม.ย. 60 - 2 พ.ค. 60
ราคา 72,555 บาท
วันที่ 15 - 23 พ.ค. 60
ราคา 72,555 บาท
วันที่ 29 พ.ค. 60 - 6 มิ.ย. 60
ราคา 72,555 บาท