TAT License No. 11/06080
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย (OT) อินเดีย จัยปูร์ ทัขมาฮาล 4 วัน (WE)
วันที่ 20 - 23 ต.ค. 60
ราคา 17,771 บาท
วันที่ 9 - 12 พ.ย. 60
ราคา 14,441 บาท
วันที่ 16 - 19 พ.ย. 60
ราคา 14,441 บาท
วันที่ 23 - 26 พ.ย. 60
ราคา 14,441 บาท
วันที่ 30 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60
ราคา 15,551 บาท
วันที่ 7 - 10 ธ.ค. 60
ราคา 16,661 บาท
วันที่ 14 - 17 ธ.ค. 60
ราคา 14,441 บาท
วันที่ 21 - 24 ธ.ค. 60
ราคา 14,441 บาท
วันที่ 28 - 31 ธ.ค. 60
ราคา 18,881 บาท
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย (GH)SXR-9W 01-อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน (9W)
วันที่ 21 - 26 ม.ค. 60
ราคา 40,900 บาท
วันที่ 28 ม.ค. 60 - 2 ก.พ. 60
ราคา 40,900 บาท
วันที่ 7 - 12 ก.พ. 60
ราคา 40,900 บาท
วันที่ 11 - 16 ก.พ. 60
ราคา 40,900 บาท
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย (IT) UL95_India Delhi Agra Jaiphur 6 วัน 4 คืน (UL)
วันที่ 19 - 24 ต.ค. 59
ราคา 32,900 บาท
วันที่ 25 - 30 พ.ย. 59
ราคา 32,900 บาท
วันที่ 1 - 6 ธ.ค. 59
ราคา 32,900 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
ราคา 32,900 บาท
วันที่ 13 - 18 ก.พ. 60
ราคา 32,900 บาท
วันที่ 25 - 30 มี.ค. 60
ราคา 32,900 บาท
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 60
ราคา 32,900 บาท
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย (GH) LEH-TG 002 - อินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล 9 วัน 6 คืน (TG)
วันที่ 8 - 16 ส.ค. 60
ราคา 48,900 บาท
วันที่ 24 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60
ราคา 48,900 บาท
วันที่ 14 - 22 ก.ย. 60
ราคา 48,900 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์อินเดีย (IT) 8M41 India Buddist Yangon 7 วัน 6 คืน (8M)
วันที่ 20 - 26 ต.ค. 59
ราคา 39,900 บาท
วันที่ 10 - 16 พ.ย. 59
ราคา 39,900 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60
ราคา 41,900 บาท
วันที่ 23 ก.พ. 60 - 1 มี.ค. 60
ราคา 39,900 บาท
วันที่ 16 - 22 มี.ค. 60
ราคา 39,900 บาท
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย (GG) GOAL GOD GANESH PUNE 5 วัน 3 คืน (9W)
วันที่ 26 - 30 ต.ค. 59
ราคา 34,900 บาท
วันที่ 23 - 27 พ.ย. 59
ราคา 34,900 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
ราคา 34,900 บาท
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย (GH)_IXU-9W-01 อินเดีย มุมไบ ออรังกาบัด อจันต้า เอลโลล่า 4 วัน 3 คืน (9W)
วันที่ 23 - 26 ก.พ. 60
ราคา 32,900 บาท
วันที่ 8 - 11 มี.ค. 60
ราคา 32,900 บาท
วันที่ 25 - 28 มี.ค. 60
ราคา 32,900 บาท
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย (IT) AI43_India Kashmir Wonderful Autumn 7 วัน 6 คืน (AI)
วันที่ 29 มี.ค. 60 - 4 เม.ย. 60
ราคา 43,900 บาท
วันที่ 10 - 16 เม.ย. 60
ราคา 43,900 บาท
วันที่ 12 - 18 เม.ย. 60
ราคา 43,900 บาท
วันที่ 27 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60
ราคา 39,900 บาท
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย (GH) BOM-9W01 มมุไบ อจันต้า เอลโลร่า 5 วัน 4 คืน (9W)
วันที่ 5 - 9 ต.ค. 59
ราคา 37,900 บาท
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 59
ราคา 38,900 บาท
วันที่ 21 - 25 ต.ค. 59
ราคา 38,900 บาท
ชมความอลังการ ถํ้าอจันต้า ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี