TAT License No. 11/06080
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่าสงกรานต์ (BI)_MMR021_พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (PG)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 14 - 16 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 15 - 17 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (ZG) MDL01 THE GREATEST MANDALAY 4 วัน 3 คืน (8M)
วันที่ 11 - 14 ม.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 18 - 21 ม.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 1 - 4 ก.พ. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 15 - 18 ก.พ. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 1 - 4 มี.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 22 - 25 มี.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (ZG) RGN02 MYANMAR YANGON SYRIAM IM BOON 3 วัน 2 คืน (SL)
วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 2 - 4 ธ.ค. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 4 - 6 ธ.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 8 - 10 ธ.ค. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 11 - 13 ธ.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 16 - 18 ธ.ค. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 29 - 31 ธ.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR08_PG สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน (PG)
วันที่ 20 - 24 ต.ค. 59
ราคา 31,900 บาท
วันที่ 3 - 7 พ.ย. 59
ราคา 29,900 บาท
วันที่ 24 - 28 พ.ย. 59
ราคา 29,900 บาท
วันที่ 1 - 5 ธ.ค. 59
ราคา 31,900 บาท
วันที่ 8 - 12 ธ.ค. 59
ราคา 31,900 บาท
วันที่ 22 - 26 ธ.ค. 59
ราคา 31,900 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60
ราคา 32,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR05 พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 16 - 19 ธ.ค. 59
ราคา 20,900 บาท
วันที่ 22 - 25 ธ.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60
ราคา 24,900 บาท
วันที่ 12 - 15 ม.ค. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 13 - 16 ม.ค. 60
ราคา 21,900 บาท
วันที่ 26 - 29 ม.ค. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 9 - 12 ก.พ. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 17 - 20 ก.พ. 60
ราคา 21,900 บาท
วันที่ 9 - 12 มี.ค. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 30 มี.ค. 60 - 2 เม.ย. 60
ราคา 22,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR03_8M มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิรวดี มิงกุน 3 วัน 2 คืน (8M)
วันที่ 3 - 5 ธ.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 24 - 26 ธ.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 31 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 14 - 16 ม.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 28 - 30 ม.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 11 - 13 ก.พ. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 25 - 27 ก.พ. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 11 - 13 มี.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสาสิเรียม 3 วัน 2 คืน (DD)
วันที่ 4 - 6 พ.ย. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 5 - 7 พ.ย. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 11 - 13 พ.ย. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 12 - 14 พ.ย. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 18 - 20 พ.ย. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 19 - 21 พ.ย. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 25 - 27 พ.ย. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 26 - 28 พ.ย. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 2 - 4 ธ.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (PV)_ (8M) มิงกาลาบา มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน (8M)
วันที่ 10 - 12 ต.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 17 - 19 ต.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 24 - 26 ต.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 5 - 7 พ.ย. 59
ราคา 10,555 บาท
วันที่ 26 - 28 พ.ย. 59
ราคา 10,555 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR06_PG อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบ 4 วัน 3 คืน (PG)
วันที่ 1 - 4 ม.ค. 60
ราคา 26,900 บาท
วันที่ 12 - 15 ม.ค. 60
ราคา 24,900 บาท
วันที่ 26 - 29 ม.ค. 60
ราคา 24,900 บาท
วันที่ 9 - 12 ก.พ. 60
ราคา 24,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR03 มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG)
วันที่ 11 - 13 พ.ย. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 9 - 11 ธ.ค. 59
ราคา 14,900 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์อินเดีย (IT) 8M41 India Buddist Yangon 7 วัน 6 คืน (8M)
วันที่ 20 - 26 ต.ค. 59
ราคา 39,900 บาท
วันที่ 10 - 16 พ.ย. 59
ราคา 39,900 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60
ราคา 41,900 บาท
วันที่ 23 ก.พ. 60 - 1 มี.ค. 60
ราคา 39,900 บาท
วันที่ 16 - 22 มี.ค. 60
ราคา 39,900 บาท