TAT License No. 11/06080
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR02_SL โปรยิ้มยิ้ม เที่ยวพม่าเต็มอิ่ม 4 วัน 4 วัน 3 คืน (SL)
วันที่ 6 - 9 เม.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 28 เม.ย. 60 - 1 พ.ค. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 4 - 7 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 11 - 14 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 8 - 11 มิ.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 6 - 9 ก.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 7 - 10 ก.ค. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 10 - 13 ส.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 11 - 14 ส.ค. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 7 - 10 ก.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 28 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 19 - 22 ต.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 20 - 23 ต.ค. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 22 - 25 ต.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (ZG) RGN01 BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 9 - 11 ก.พ. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 16 - 18 ก.พ. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 17 - 19 ก.พ. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 23 ม.ค. 60 - 25 ก.พ. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 17 - 19 มี.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่าสงกรานต์ (BI)_MMR021_พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (PG)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 14 - 16 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 15 - 17 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (ZG) MDL01 THE GREATEST MANDALAY 4 วัน 3 คืน (8M)
วันที่ 11 - 14 ม.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 18 - 21 ม.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 1 - 4 ก.พ. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 15 - 18 ก.พ. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 1 - 4 มี.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 22 - 25 มี.ค. 60
ราคา 15,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (WS)_ Chraming I-Mandalay-Mingun 3 วัน 2 คืน (8M)
วันที่ 30 ม.ค. 60 - 1 ก.พ. 60
ราคา 7,999 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (WS)_ Chraming I-Mandalay-Mingun 3 วัน 2 คืน (8M)
วันที่ 23 - 25 ม.ค. 60
ราคา 7,999 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR05 พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 16 - 19 ธ.ค. 59
ราคา 20,900 บาท
วันที่ 22 - 25 ธ.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60
ราคา 24,900 บาท
วันที่ 12 - 15 ม.ค. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 13 - 16 ม.ค. 60
ราคา 21,900 บาท
วันที่ 26 - 29 ม.ค. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 9 - 12 ก.พ. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 17 - 20 ก.พ. 60
ราคา 21,900 บาท
วันที่ 9 - 12 มี.ค. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 30 มี.ค. 60 - 2 เม.ย. 60
ราคา 22,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR03_8M มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิรวดี มิงกุน 3 วัน 2 คืน (8M)
วันที่ 3 - 5 ธ.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 24 - 26 ธ.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 31 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 14 - 16 ม.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 28 - 30 ม.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 11 - 13 ก.พ. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 25 - 27 ก.พ. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 11 - 13 มี.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR07 พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 23 - 27 ก.พ. 60
ราคา 29,900 บาท
วันที่ 23 - 27 มี.ค. 60
ราคา 29,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR10 ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน (8M)
วันที่ 27 - 30 ม.ค. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 24 - 27 ก.พ. 60
ราคา 22,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR06_PG อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบ 4 วัน 3 คืน (PG)
วันที่ 1 - 4 ม.ค. 60
ราคา 26,900 บาท
วันที่ 12 - 15 ม.ค. 60
ราคา 24,900 บาท
วันที่ 26 - 29 ม.ค. 60
ราคา 24,900 บาท
วันที่ 9 - 12 ก.พ. 60
ราคา 24,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (BI) MMR03 มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG)
วันที่ 11 - 13 พ.ย. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 9 - 11 ธ.ค. 59
ราคา 14,900 บาท