TAT License No. 11/06080
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์ดูไบ (GH)_DXB-EK004 เที่ยวดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 13 - 17 ม.ค. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 20 - 24 ม.ค. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 21 - 25 ม.ค. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 28 ม.ค. 60 - 1 ก.พ. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 3 - 7 ก.พ. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 10 - 14 ก.พ. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 11 - 15 ก.พ. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 17 - 21 ก.พ. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 24 - 28 ก.พ. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 3 - 7 มี.ค. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 10 - 14 มี.ค. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 16 - 20 มี.ค. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 18 - 22 มี.ค. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 24 - 28 มี.ค. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 30 มี.ค. 60 - 3 เม.ย. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 31 มี.ค. 60 - 4 เม.ย. 60
ราคา 27,900 บาท
พิเศษ นำท่านขึ้นเบิร์จคาลิฟา Burj Khalifa
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์ดูไบ (GH)_DXB-EK003_อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 7 - 11 ต.ค. 59
ราคา 35,900 บาท
วันที่ 18 - 22 พ.ย. 59
ราคา 35,900 บาท
วันที่ 2 - 6 ธ.ค. 59
ราคา 35,900 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
ราคา 41,900 บาท
ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์ดูไบ (IT) EK82 Amazing Dubai 5 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 11 - 15 ก.พ. 60
ราคา 37,900 บาท
วันที่ 24 - 28 มี.ค. 60
ราคา 35,900 บาท
วันที่ 6 - 10 มี.ค. 60
ราคา 37,900 บาท
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 60
ราคา 39,900 บาท
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 60
ราคา 39,900 บาท
วันที่ 14 - 18 เม.ย. 60
ราคา 39,900 บาท
วันที่ 28 เม.ย. 60 - 2 พ.ค. 60
ราคา 37,900 บาท
วันที่ 5 - 9 พ.ค. 60
ราคา 37,900 บาท
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์ดูไบ (IT) EK81 Exclusive Dubai 5 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 9 - 13 ธ.ค. 59
ราคา 35,900 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
ราคา 39,900 บาท