TAT License No. 11/06080
ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทัวร์ดูไบ (GH)_DXB-EK003_อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 7 - 11 ต.ค. 59
ราคา 35,900 บาท
วันที่ 18 - 22 พ.ย. 59
ราคา 35,900 บาท
วันที่ 2 - 6 ธ.ค. 59
ราคา 35,900 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
ราคา 41,900 บาท
ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย