TAT License No. 11/06080
ทัวร์ปักกิ่ง   ทัวร์เซี่ยงไฮ้   ทัวร์กุ้ยหลิน   ทัวร์คุนหมิง   ทัวร์กวางเจา   ทัวร์ซีอาน   ทัวร์ฮาร์บิน   ทัวร์จางเจียเจี้ย   ทัวร์เฉินตู   ทัวร์ทิเบต   

ทัวร์จีน
ทัวจีน (SS)_SH3ULHW1 เฉินตู หลันโจว จางเย่ ตุนหวง 6D5N (3U) 5-10 เม.ย. 60 6 วัน 5 คืน
วันที่ 5 - 10 เม.ย. 60
ราคา 38,888 บาท
โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U)
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SH3UCTU4 เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน
วันที่ 17 - 21 มี.ค. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 29 มี.ค. 60 - 2 เม.ย. 60
ราคา 18,888 บาท
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 60
ราคา 21,888 บาท
วันที่ 19 - 23 เม.ย. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 3 - 7 พ.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 10 - 14 พ.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 17 - 21 พ.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 24 - 28 พ.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 31 พ.ค. 60 - 4 มิ.ย. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 7 - 11 มิ.ย. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 14 - 18 มิ.ย. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 17,888 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน(GH)_SHA-XJ005เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 2 - 6 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 8 - 12 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 9 - 13 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 15 - 19 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 16 - 20 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 22 - 26 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 23 - 27 มี.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 29 มี.ค. 60 - 2 เม.ย. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 30 มี.ค. 60 - 3 เม.ย. 60
ราคา 10,900 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เอเชีย (SS) SHMUICN1 เที่ยว 2 ประเทศ เกาหลี เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 19 - 24 มี.ค. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 6 - 11 เม.ย. 60
ราคา 21,888 บาท
วันที่ 14 - 19 เม.ย. 60
ราคา 24,888 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (ZG) PVG02 SHANGHAI WONDERLAND 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 25 ก.พ. 60 - 1 มี.ค. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 4 - 8 มี.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 25 - 29 มี.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 1 - 5 เม.ย. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 5 - 9 เม.ย. 60
ราคา 15,999 บาท
วันที่ 7 - 11 เม.ย. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 9 - 13 เม.ย. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 10 - 14 เม.ย. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 60
ราคา 19,999 บาท
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 60
ราคา 19,999 บาท
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 60
ราคา 19,999 บาท
วันที่ 14 - 18 เม.ย. 60
ราคา 19,999 บาท
วันที่ 22 - 26 เม.ย. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 29 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 7 - 10 พ.ค. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 20 - 24 พ.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 10 - 14 มิ.ย. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 24 - 28 มิ.ย. 60
ราคา 13,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) CKG-WE009 บินตรงฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ ชมโชว์ 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 5 - 9 เม.ย. 60
ราคา 25,900 บาท
วันที่ 14 - 18 เม.ย. 60
ราคา 26,900 บาท
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 60
ราคา 32,900 บาท
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 60
ราคา 32,900 บาท
วันที่ 19 - 23 เม.ย. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 26 - 30 เม.ย. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 3 - 7 พ.ค. 60
ราคา 23,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (ZG) KMG01 GREAT DESTINATION OF YUNNAN 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 10 - 14 เม.ย. 60
ราคา 25,777 บาท
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 60
ราคา 29,777 บาท
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 60
ราคา 29,777 บาท
วันที่ 14 - 18 เม.ย. 60
ราคา 25,777 บาท
วันที่ 27 เม.ย. 60 - 1 พ.ค. 60
ราคา 25,777 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SHWECSX2 ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 20 - 23 ก.พ. 60
ราคา 12,888 บาท
วันที่ 4 - 7 เม.ย. 60
ราคา 12,888 บาท
วันที่ 18 - 21 พ.ค. 60
ราคา 12,888 บาท
วันที่ 1 - 4 พ.ค. 60
ราคา 12,888 บาท
วันที่ 15 - 18 พ.ค. 60
ราคา 12,888 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) PEK-CA004 SUPER ปักกิ่ง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว 7 วัน 5 คืน (CA)
วันที่ 9 - 15 มี.ค. 60
ราคา 34,900 บาท
วันที่ 16 - 22 มี.ค. 60
ราคา 34,900 บาท
วันที่ 23 - 29 มี.ค. 60
ราคา 34,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) CKG-FD01 บินตรงฉงชิ่ง อู๋หลง หลุมฟ้า 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 9 - 12 มี.ค. 60
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 16 - 19 มี.ค. 60
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 23 - 26 มี.ค. 60
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 25 - 28 มี.ค. 60
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 6 - 9 เม.ย. 60
ราคา 19,900 บาท
วันที่ 20 - 23 เม.ย. 60
ราคา 19,900 บาท
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 14 - 17 เม.ย. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 27 - 30 เม.ย. 60
ราคา 21,900 บาท
วันที่ 7 - 10 พ.ค. 60
ราคา 19,900 บาท
วันที่ 9 - 12 พ.ค. 60
ราคา 19,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (ZG) PEK01 HIGHLIGHT BEIJING 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 9 - 13 มี.ค. 60
ราคา 15,777 บาท
วันที่ 15 - 19 มี.ค. 60
ราคา 15,777 บาท
วันที่ 16 - 20 มี.ค. 60
ราคา 15,777 บาท
วันที่ 22 - 26 มี.ค. 60
ราคา 15,777 บาท
วันที่ 24 - 28 มี.ค. 60
ราคา 15,777 บาท
วันที่ 30 มี.ค. 60 - 3 เม.ย. 60
ราคา 15,777 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH)_KMG-FD003 คุนหมิง อุทยานป่าหิน เมืองโบราณกวนตู้ 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 19 - 22 ม.ค. 60
ราคา 9,900 บาท
วันที่ 10 - 13 ก.พ. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 16 - 19 ก.พ. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 2 - 5 มี.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 23 - 26 มี.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SHWECSX1 ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (WE)
วันที่ 14 - 19 ก.พ. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 21 - 26 ก.พ. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 28 ก.พ. 60 - 5 มี.ค. 60
ราคา 17,888 บาท
วันที่ 14 - 19 มี.ค. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 28 มี.ค. 60 - 2 เม.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 4 - 9 เม.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 14 - 19 มี.ค. 60
ราคา 23,888 บาท