TAT License No. 11/06080
ทัวร์ปักกิ่ง   ทัวร์เซี่ยงไฮ้   ทัวร์กุ้ยหลิน   ทัวร์คุนหมิง   ทัวร์กวางเจา   ทัวร์ซีอาน   ทัวร์ฮาร์บิน   ทัวร์จางเจียเจี้ย   ทัวร์เฉินตู   ทัวร์ทิเบต   

ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SHCAHET11 ปักกิ่ง มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน 6 วัน 5 คืน (CA)
วันที่ 9 - 14 พ.ค. 60
ราคา 22,888 บาท
วันที่ 20 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 22,888 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (TB)GT-TSN XW01 เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 3 - 7 มี.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 10 - 14 มี.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จางเจียเจี้ย (GH)_ FDCSX-FD007 ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 1 - 4 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 2 - 5 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 20 - 23 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 21 - 24 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 22 - 25 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 23 - 26 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 6 - 9 เม.ย. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 7 - 10 เม.ย. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 16 - 19 เม.ย. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 27 - 30 เม.ย. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 28 เม.ย. 60 - 1 พ.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) PEK-FM001 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า) หอฟ้าเทียนถาน 5 วัน 3 คืน (FM)
วันที่ 8 - 12 มี.ค. 60
ราคา 19,900 บาท
วันที่ 22 - 26 มี.ค. 60
ราคา 19,900 บาท
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 60
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 27 เม.ย. 60 - 1 พ.ค. 60
ราคา 19,900 บาท
วันที่ 4 - 8 พ.ค. 60
ราคา 20,900 บาท
วันที่ 10 - 14 พ.ค. 60
ราคา 19,900 บาท
วันที่ 24 - 28 พ.ค. 60
ราคา 18,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS)_SH3UCTU5 เฉินตู โหมวหนีโกว จิ่วจ้ายโกว 5D4N (3U) เม.ย.-มิ.ย..60 5 วัน 4 คืน
วันที่ 19 - 23 เม.ย. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 3 - 7 พ.ค. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 10 - 14 พ.ค. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 17 - 21 พ.ค. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 24 - 28 พ.ค. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 30 พ.ค. 60 - 4 มิ.ย. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 7 - 11 มิ.ย. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 14 - 18 มิ.ย. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 19,888 บาท
วันที่ 28 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 19,888 บาท
โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U)
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH)_PEK-TG006 เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 29 มี.ค. 60 - 2 เม.ย. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 1 - 5 เม.ย. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 19 - 23 เม.ย. 60
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 27 เม.ย. 60 - 1 พ.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 28 เม.ย. 60 - 2 พ.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 29 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60
ราคา 16,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ (TB)GT-PVG XJ03 เซี่ยงไฮ้–Hot Promotion 6 วัน 4 คืน (XJ)
วันที่ 28 ก.พ. 60 - 5 มี.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 9 - 14 มี.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 10 - 15 มี.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (CU)_EASY สุดติ่ง IN ZHANGJIAJIE 4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 12 - 15 มี.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 26 - 29 มี.ค. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 9 - 12 เม.ย. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 16 - 19 เม.ย. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 30 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 14 - 17 พ.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 21 - 24 พ.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 28 - 31 พ.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวจีน (SS)_SH3ULHW1 เฉินตู หลันโจว จางเย่ ตุนหวง 6D5N (3U) 5-10 เม.ย. 60 6 วัน 5 คืน
วันที่ 5 - 10 เม.ย. 60
ราคา 38,888 บาท
โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U)
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (TB) GT-CSX FD01 จางเจียเจี้ย Shock Price-A ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 25 - 28 มี.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 26 - 29 มี.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 30 มี.ค. 60 - 2 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 18 - 21 เม.ย. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 25 - 28 เม.ย. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 4 - 7 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 19 - 22 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 20 - 23 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 22 - 25 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 26 - 29 เม.ย. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 5 - 8 เม.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 6 - 9 เม.ย. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 7 - 10 เม.ย. 60
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 8 - 11 เม.ย. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 27 - 30 เม.ย. 60
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 11 - 14 เม.ย. 60
ราคา 19,900 บาท
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 60
ราคา 21,900 บาท
วันที่ 2 - 5 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 3 - 6 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 10 - 13 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 18 - 21 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 19 - 22 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 20 - 23 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 26 - 29 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 27 - 30 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 9 - 12 พ.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 11 - 14 พ.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 13 - 16 พ.ค. 60
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 16 - 19 พ.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 17 - 20 พ.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 23 - 26 พ.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 24 - 27 พ.ค. 60
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 25 - 28 พ.ค. 60
ราคา 14,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS)(SH3UCTU6) เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6D5N (3U) 6 วัน 5 คืน
วันที่ 2 - 7 เม.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 16 - 21 เม.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 23 - 28 เม.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 30 เม.ย. 60 - 5 พ.ค. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 9 - 14 เม.ย. 60
ราคา 26,888 บาท
วันที่ 7 - 12 พ.ค. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 14 - 19 พ.ค. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 21 - 26 พ.ค. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 28 พ.ค. 60 - 2 มิ.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 4 - 9 มิ.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 11 - 16 มิ.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 18 - 23 มิ.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
วันที่ 25 - 30 มิ.ย. 60
ราคา 20,888 บาท
SICHUAN AIRLINES (3U)
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) ) XIY-FD02 บินตรงซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 10 - 14 มี.ค. 60
ราคา 29,900 บาท
วันที่ 18 - 22 มี.ค. 60
ราคา 29,900 บาท
วันที่ 5 - 9 เม.ย. 60
ราคา 29,900 บาท
วันที่ 29 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60
ราคา 31,900 บาท
วันที่ 5 - 9 พ.ค. 60
ราคา 29,900 บาท
วันที่ 10 - 14 พ.ค. 60
ราคา 29,900 บาท
วันที่ 24 - 28 พ.ค. 60
ราคา 29,900 บาท
วันที่ 1 - 5 มิ.ย. 60
ราคา 30,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (ZG) NKG01 - FANTASTIC SHANGHAI 4 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 3 - 6 มี.ค. 60
ราคา 9,777 บาท
วันที่ 10 - 13 มี.ค. 60
ราคา 9,777 บาท
วันที่ 19 - 22 มี.ค. 60
ราคา 9,777 บาท
วันที่ 23 - 26 มี.ค. 60
ราคา 9,777 บาท