TAT License No. 11/06080
ทัวร์ปักกิ่ง   ทัวร์เซี่ยงไฮ้   ทัวร์กุ้ยหลิน   ทัวร์คุนหมิง   ทัวร์กวางเจา   ทัวร์ซีอาน   ทัวร์ฮาร์บิน   ทัวร์จางเจียเจี้ย   ทัวร์เฉินตู   ทัวร์ทิเบต   

ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ฮ่องกง (OT) J3CX ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 11 - 14 มิ.ย. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 13 - 16 มิ.ย. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 18 - 21 มิ.ย. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 20 - 23 มิ.ย. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 27 - 30 มิ.ย. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 2 - 5 ก.ค. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 4 - 7 ก.ค. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 9 - 12 ก.ค. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 11 - 14 ก.ค. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 1 - 4 ส.ค. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 4 - 7 ส.ค. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 15 - 18 ส.ค. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 17 - 20 ส.ค. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 22 - 25 ส.ค. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 29 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60
ราคา 12,221 บาท
วันที่ 3 - 6 ก.ย. 60
ราคา 12,221 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์มาเก๊า (OT) มาเก๊า จูไห่ (นอนมาเก๊า 1 คืน) 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 1 - 3 พ.ค. 60
ราคา 7,997 บาท
วันที่ 3 - 5 พ.ค. 60
ราคา 7,997 บาท
วันที่ 8 - 10 พ.ค. 60
ราคา 7,997 บาท
วันที่ 9 - 11 พ.ค. 60
ราคา 7,997 บาท
วันที่ 10 - 12 พ.ค. 60
ราคา 8,998 บาท
วันที่ 23 - 25 พ.ค. 60
ราคา 6,996 บาท
วันที่ 24 - 26 พ.ค. 60
ราคา 6,996 บาท
วันที่ 25 - 27 พ.ค. 60
ราคา 6,996 บาท
วันที่ 30 พ.ค. 60 - 1 มิ.ย. 60
ราคา 6,996 บาท
วันที่ 31 พ.ค. 60 - 2 มิ.ย. 60
ราคา 6,996 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (CU) EASY เฟี้ยวฟ้าว IN BEIJING 4 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 7 - 11 เม.ย. 60
ราคา 16,555 บาท
วันที่ 2 - 5 พ.ค. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 9 - 12 พ.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 16 - 19 พ.ค. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 6 - 9 มิ.ย. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 27 - 30 มิ.ย. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 4 - 7 ก.ค. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 18 - 21 ก.ค. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 25 - 28 ก.ค. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 1 - 4 ส.ค. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 8 - 11 ส.ค. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 15 - 18 ส.ค. 60
ราคา 14,999 บาท
วันที่ 29 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60
ราคา 14,999 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ฮ่องกง (OT) W1 ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 4 - 7 พ.ค. 60
ราคา 6,996 บาท
วันที่ 5 - 8 พ.ค. 60
ราคา 6,996 บาท
วันที่ 6 - 9 พ.ค. 60
ราคา 6,996 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (WP) SYX-HU001 - อู่ตะเภา เกาะไหหลำ ฮาวายแห่งเอเชีย 4 วัน 3 คืน (HU)
วันที่ 29 เม.ย. 60 - 2 พ.ค. 60
ราคา 9,990 บาท
วันที่ 6 - 9 พ.ค. 60
ราคา 9,990 บาท
วันที่ 13 - 16 พ.ค. 60
ราคา 9,990 บาท
วันที่ 20 - 23 พ.ค. 60
ราคา 9,990 บาท
วันที่ 27 - 30 พ.ค. 60
ราคา 9,990 บาท
วันที่ 3 - 6 มิ.ย. 60
ราคา 9,990 บาท
วันที่ 10 - 13 มิ.ย. 60
ราคา 9,990 บาท
วันที่ 17 - 20 มิ.ย. 60
ราคา 9,990 บาท
วันที่ 24 - 27 มิ.ย. 60
ราคา 9,990 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (OT) ฉงชิ่ง อู่หลง 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 28 - 30 เม.ย. 60
ราคา 11,911 บาท
วันที่ 15 - 17 พ.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 17 - 19 พ.ค. 60
ราคา 11,911 บาท
วันที่ 19 - 21 พ.ค. 60
ราคา 11,911 บาท
วันที่ 22 - 24 พ.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 24 - 26 พ.ค. 60
ราคา 11,911 บาท
วันที่ 31 พ.ค. 60 - 2 มิ.ย. 60
ราคา 11,911 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SHXWDLC3 ต้าเหลียง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน (XW)
วันที่ 3 - 9 เม.ย. 60
ราคา 26,999 บาท
วันที่ 10 - 16 เม.ย. 60
ราคา 26,999 บาท
วันที่ 17 - 23 เม.ย. 60
ราคา 25,999 บาท
วันที่ 24 - 30 เม.ย. 60
ราคา 25,999 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์มาเก๊า (OT) มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 18 - 20 เม.ย. 60
ราคา 6,886 บาท
วันที่ 19 - 21 เม.ย. 60
ราคา 6,886 บาท
วันที่ 20 - 22 เม.ย. 60
ราคา 6,996 บาท
วันที่ 22 - 24 เม.ย. 60
ราคา 6,996 บาท
วันที่ 23 - 25 เม.ย. 60
ราคา 6,996 บาท
วันที่ 24 - 26 เม.ย. 60
ราคา 6,886 บาท
วันที่ 25 - 27 เม.ย. 60
ราคา 6,886 บาท
วันที่ 14 - 16 พ.ค. 60
ราคา 6,886 บาท
วันที่ 15 - 17 พ.ค. 60
ราคา 6,886 บาท
วันที่ 16 - 18 พ.ค. 60
ราคา 6,886 บาท
วันที่ 17 - 19 พ.ค. 60
ราคา 6,886 บาท
วันที่ 18 - 20 พ.ค. 60
ราคา 6,886 บาท
วันที่ 20 - 22 พ.ค. 60
ราคา 6,996 บาท
วันที่ 21 - 23 พ.ค. 60
ราคา 6,886 บาท
วันที่ 22 - 24 พ.ค. 60
ราคา 6,886 บาท
วันที่ 27 - 29 พ.ค. 60
ราคา 6,996 บาท
วันที่ 28 - 30 พ.ค. 60
ราคา 6,996 บาท
วันที่ 29 - 31 พ.ค. 60
ราคา 6,886 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ฮ่องกง (HD) HK015 ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 13 - 15 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 19 - 21 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 20 - 22 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 26 - 28 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 27 - 29 พ.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 2 - 4 มิ.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 3 - 5 มิ.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 9 - 11 มิ.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 17 - 19 มิ.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 24 - 26 มิ.ย. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 30 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 1 - 3 ก.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 7 - 9 ก.ค. 60
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 14 - 16 ก.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 15 - 17 ก.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 21 - 23 ก.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 22 - 24 ก.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 29 - 31 ก.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 4 - 6 ส.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 5 - 7 ส.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 11 - 13 ส.ค. 60
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 60
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 18 - 20 ส.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 19 - 21 ส.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SHXWNKG5 นานกิง อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ หังโจว 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 60
ราคา 27,999 บาท
วันที่ 27 เม.ย. 60 - 1 พ.ค. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 18 - 22 พ.ค. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 18 - 22 ต.ค. 60
ราคา 27,999 บาท
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 60
ราคา 27,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) CSE3DYG4 บินตรงจางเจียจี้ย 4 วัน 3 คืน (E3)
วันที่ 1 - 4 เม.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 4 - 7 เม.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 7 - 10 เม.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 10 - 13 เม.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ฮ่องกง (OT) J3KQ ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (KQ)
วันที่ 1 - 4 เม.ย. 60
ราคา 11,511 บาท
วันที่ 8 - 11 เม.ย. 60
ราคา 11,511 บาท
วันที่ 15 - 18 เม.ย. 60
ราคา 11,511 บาท
วันที่ 22 - 25 เม.ย. 60
ราคา 11,511 บาท
วันที่ 29 เม.ย. 60 - 2 พ.ค. 60
ราคา 11,511 บาท
วันที่ 6 - 9 พ.ค. 60
ราคา 11,511 บาท
วันที่ 13 - 16 พ.ค. 60
ราคา 11,511 บาท
วันที่ 20 - 23 พ.ค. 60
ราคา 11,511 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SHCAPEX11 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน (CA)
วันที่ 3 - 7 พ.ค. 60
ราคา 16,888 บาท
วันที่ 10 - 14 พ.ค. 60
ราคา 14,888 บาท
วันที่ 24 - 28 พ.ค. 60
ราคา 14,888 บาท
วันที่ 7 - 11 มิ.ย. 60
ราคา 14,888 บาท
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 14,888 บาท