TAT License No. 11/06080
ทัวร์ปักกิ่ง   ทัวร์เซี่ยงไฮ้   ทัวร์กุ้ยหลิน   ทัวร์คุนหมิง   ทัวร์กวางเจา   ทัวร์ซีอาน   ทัวร์ฮาร์บิน   ทัวร์จางเจียเจี้ย   ทัวร์เฉินตู   ทัวร์ทิเบต   

ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (TB) เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว 5 วัน 4 คืน
วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 28 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (HD) SYX004 อู่ตะเภา-เกาะไหหลำ-ไหโข่ว 5 วัน 4 คืน (HU)
วันที่ 4 - 8 ก.ค. 60
ราคา 13,990 บาท
วันที่ 11 - 15 ก.ค. 60
ราคา 13,990 บาท
วันที่ 18 - 22 ก.ค. 60
ราคา 13,990 บาท
วันที่ 25 - 29 ก.ค. 60
ราคา 13,990 บาท
วันที่ 1 - 5 ส.ค. 60
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 8 - 12 ส.ค. 60
ราคา 13,990 บาท
วันที่ 15 - 19 ส.ค. 60
ราคา 13,990 บาท
วันที่ 22 - 26 ส.ค. 60
ราคา 13,990 บาท
วันที่ 29 ส.ค. 60 - 2 ก.ย. 60
ราคา 13,990 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SHXWNG นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 6 - 10 ก.ค. 60
ราคา 17,999 บาท
วันที่ 27 - 31 ก.ค. 60
ราคา 15,999 บาท
วันที่ 24 - 28 ส.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 60
ราคา 15,999 บาท
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 18 - 22 ต.ค. 60
ราคา 24,999 บาท
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 60
ราคา 24,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (ZG) KMG03 KUNMING SHOCK PRICE 4 วัน 2 คืน
วันที่ 19 - 22 พ.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 26 - 29 พ.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 2 - 5 มิ.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 9 - 12 มิ.ย. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 16 - 19 มิ.ย. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 23 - 26 มิ.ย. 60
ราคา 10,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) SHA-XJ007 บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 10 - 14 พ.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 13 - 17 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 13 - 17 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 17 - 21 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 18 - 22 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 20 - 24 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 24 - 28 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 25 - 29 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 27 - 31 พ.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 15 - 19 มิ.ย. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 60
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 29 มิ.ย. 60 - 3 ก.ค. 60
ราคา 10,900 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์มาเก๊า (SS) มาเก๊า จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 8 - 10 มิ.ย. 60
ราคา 6,799 บาท
วันที่ 15 - 17 มิ.ย. 60
ราคา 6,799 บาท
วันที่ 22 - 24 มิ.ย. 60
ราคา 6,799 บาท
วันที่ 29 มิ.ย. 60 - 1 ก.ค. 60
ราคา 6,799 บาท
วันที่ 2 - 4 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 3 - 5 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 4 - 6 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 5 - 7 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 6 - 8 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 13 - 15 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 16 - 18 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 18 - 20 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 20 - 22 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 23 - 25 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 24 - 26 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 25 - 27 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 26 - 28 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 27 - 29 ก.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 27 - 29 ส.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 29 - 31 ส.ค. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 3 - 5 ก.ย. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 4 - 6 ก.ย. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 5 - 7 ก.ย. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 7 - 9 ก.ย. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 10 - 12 ก.ย. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 12 - 14 ก.ย. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 14 - 16 ก.ย. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 17 - 19 ก.ย. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 18 - 20 ก.ย. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 60
ราคา 7,799 บาท
วันที่ 24 - 26 ก.ย. 60
ราคา 7,799 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (ML) SC ทะเลทรายซินเกียง อูรูมูฉี ทูรูฟาน 3 วัน 2 คืน
วันที่ 18 - 21 พ.ค. 60
ราคา 24,999 บาท
วันที่ 22 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 24,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (HD) SYX002 เกาะไหหลำ-ไหโข่ว (HU) 5 วัน 4 คืน (HU)
วันที่ 2 - 6 พ.ค. 60
ราคา 12,990 บาท
วันที่ 9 - 13 พ.ค. 60
ราคา 12,990 บาท
วันที่ 16 - 20 พ.ค. 60
ราคา 12,990 บาท
วันที่ 23 - 27 พ.ค. 60
ราคา 12,990 บาท
วันที่ 30 พ.ค. 60 - 3 มิ.ย. 60
ราคา 12,990 บาท
วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 60
ราคา 12,990 บาท
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 60
ราคา 12,290 บาท
วันที่ 20 - 24 มิ.ย. 60
ราคา 12,990 บาท
วันที่ 27 มิ.ย. 60 - 1 ก.ค. 60
ราคา 12,990 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (HD) SYX003 อู่ตะเภา-เกาะไหหลำ 4 วัน 3 คืน (HU)
วันที่ 1 - 4 ก.ค. 60
ราคา 11,990 บาท
วันที่ 8 - 11 ก.ค. 60
ราคา 11,990 บาท
วันที่ 15 - 18 ก.ค. 60
ราคา 11,990 บาท
วันที่ 22 - 25 ก.ค. 60
ราคา 11,990 บาท
วันที่ 29 ก.ค. 60 - 1 ส.ค. 60
ราคา 11,990 บาท
วันที่ 5 - 8 ส.ค. 60
ราคา 11,990 บาท
วันที่ 12 - 15 ส.ค. 60
ราคา 12,990 บาท
วันที่ 19 - 22 ส.ค. 60
ราคา 11,990 บาท
วันที่ 26 - 29 ส.ค. 60
ราคา 11,990 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SHWECSX2 ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 4 - 7 มิ.ย. 60
ราคา 11,799 บาท
วันที่ 11 - 14 มิ.ย. 60
ราคา 11,799 บาท
วันที่ 18 - 21 มิ.ย. 60
ราคา 11,799 บาท
วันที่ 25 - 28 มิ.ย. 60
ราคา 11,799 บาท
วันที่ 16 - 19 ก.ค. 60
ราคา 11,799 บาท
วันที่ 23 - 26 ก.ค. 60
ราคา 11,799 บาท
วันที่ 30 ก.ค. 60 - 2 ส.ค. 60
ราคา 11,799 บาท
วันที่ 6 - 9 ส.ค. 60
ราคา 11,799 บาท
วันที่ 13 - 16 ส.ค. 60
ราคา 11,799 บาท
วันที่ 20 - 23 ส.ค. 60
ราคา 11,799 บาท
วันที่ 27 - 30 ส.ค. 60
ราคา 11,799 บาท
วันที่ 3 - 6 ก.ย. 60
ราคา 12,799 บาท
วันที่ 10 - 13 ก.ย. 60
ราคา 12,799 บาท
วันที่ 17 - 20 ก.ย. 60
ราคา 12,799 บาท
วันที่ 24 - 27 ก.ย. 60
ราคา 12,777 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์มาเก๊า (TB) มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 6 - 8 พ.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 11 - 13 พ.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 12 - 14 พ.ค. 60
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 13 - 15 พ.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 19 - 21 พ.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 20 - 22 พ.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 26 - 28 พ.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 27 - 29 พ.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 2 - 4 มิ.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 3 - 5 มิ.ย. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 9 - 11 มิ.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 10 - 12 มิ.ย. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 17 - 19 มิ.ย. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 24 - 26 มิ.ย. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 30 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 10,900 บาท