TAT License No. 11/06080
ทัวร์ปักกิ่ง   ทัวร์เซี่ยงไฮ้   ทัวร์กุ้ยหลิน   ทัวร์คุนหมิง   ทัวร์กวางเจา   ทัวร์ซีอาน   ทัวร์ฮาร์บิน   ทัวร์จางเจียเจี้ย   ทัวร์เฉินตู   ทัวร์ทิเบต   

ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทราย อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน (MU)
วันที่ 14 - 21 ก.ย. 60
ราคา 57,900 บาท
วันที่ 12 - 19 ต.ค. 60
ราคา 54,900 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ฮ่องกง (TB) ฮ่องกง สบาย...สบาย ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 22 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 24 - 27 มิ.ย. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 29 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 8 - 11 ก.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
วันที่ 14 - 17 ก.ค. 60
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 20 - 23 ก.ค. 60
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 1 - 4 ก.ย. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 7 - 10 ก.ย. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 15 - 18 ก.ย. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 21 - 24 ก.ย. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 13 - 16 ต.ค. 60
ราคา 15,999 บาท
วันที่ 19 - 22 ต.ค. 60
ราคา 15,999 บาท
วันที่ 28 - 31 ต.ค. 60
ราคา 13,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน (MU)
วันที่ 23 - 28 มิ.ย. 60
ราคา 21,799 บาท
วันที่ 4 - 9 ก.ค. 60
ราคา 25,799 บาท
วันที่ 18 - 23 ก.ค. 60
ราคา 25,799 บาท
วันที่ 9 - 14 ส.ค. 60
ราคา 26,799 บาท
วันที่ 29 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60
ราคา 25,799 บาท
วันที่ 12 - 17 ก.ย. 60
ราคา 25,799 บาท
วันที่ 19 - 24 ก.ย. 60
ราคา 25,799 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์กวางเจา (GH) กวางเจาเทรดแฟร์ ลองแม่น้ำจูเจียง (ชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 14 - 17 ต.ค. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 15 - 18 ต.ค. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 16 - 19 ต.ค. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 23 - 26 ต.ค. 60
ราคา 21,900 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ฮ่องกง (HD) HK016 โปรฮ่องกง..ขาเลาะ ...ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 22 - 24 มิ.ย. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 30 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 14 - 16 ก.ค. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 15 - 17 ก.ค. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 4 - 6 ส.ค. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 18 - 20 ส.ค. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 1 - 3 ก.ย. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 8 - 10 ก.ย. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 15 - 17 ก.ย. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 22 - 24 ก.ย. 60
ราคา 8,999 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์มาเก๊า (KT) MACAU ZHUHAI STUDIO CITY 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 29 มิ.ย. 60 - 1 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 6 - 8 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 13 - 15 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 15 - 17 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 20 - 22 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 22 - 24 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 29 - 31 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 31 ส.ค. 60 - 2 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 2 - 4 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 7 - 9 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 9 - 11 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 14 - 16 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 16 - 18 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 23 - 25 ก.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (TB) เซี่ยงไฮ้ Shock Price-B 6 วัน 4 คืน (XJ)
วันที่ 23 - 28 มิ.ย. 60
ราคา 12,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (TB) GT-CSX FD05 จางเจียเจี้ย Shock Price A ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 13 - 16 มิ.ย. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 14 - 17 มิ.ย. 60
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 15 - 18 มิ.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 17 - 20 มิ.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 23 - 26 มิ.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 24 - 27 มิ.ย. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 29 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน (EK)
วันที่ 14 - 18 ต.ค. 60
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 15 - 19 ต.ค. 60
ราคา 18,900 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์มาเก๊า (TB) มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 1 - 3 ก.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 7 - 9 ก.ค. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 8 - 10 ก.ค. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 9 - 11 ก.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 14 - 16 ก.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 15 - 17 ก.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 21 - 23 ก.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 22 - 24 ก.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 29 - 31 ก.ค. 60
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 4 - 6 ส.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 5 - 7 ส.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 11 - 13 ส.ค. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 60
ราคา 12,999 บาท
วันที่ 13 - 15 ส.ค. 60
ราคา 11,999 บาท
วันที่ 18 - 20 ส.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 19 - 21 ส.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 60
ราคา 10,999 บาท
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 60
ราคา 9,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 8 - 12 ก.ค. 60
ราคา 18,999 บาท
วันที่ 29 ก.ค. 60 - 2 ส.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 26 - 30 ส.ค. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 9 - 13 ก.ย. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 23 - 27 ก.ย. 60
ราคา 16,999 บาท
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
ราคา 28,999 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) เฉินตู ซงผิงโกว จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน (3U) 5 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 60
ราคา 13,555 บาท
วันที่ 5 - 9 ก.ค. 60
ราคา 17,555 บาท
วันที่ 19 - 23 ก.ค. 60
ราคา 17,555 บาท
วันที่ 8 - 12 ส.ค. 60
ราคา 18,555 บาท
วันที่ 23 - 27 ส.ค. 60
ราคา 18,555 บาท
วันที่ 6 - 10 ก.ย. 60
ราคา 18,555 บาท
วันที่ 20 - 24 ก.ย. 60
ราคา 18,555 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 21 - 25 ก.ค. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 10 - 14 ส.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
วันที่ 25 - 29 ส.ค. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 8 - 12 ก.ย. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 12 - 16 ต.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
วันที่ 20 - 24 ต.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
วันที่ 8 - 12 พ.ย. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 22 - 26 พ.ย. 60
ราคา 14,799 บาท
วันที่ 1 - 5 ธ.ค. 60
ราคา 15,799 บาท
วันที่ 7 - 11 ธ.ค. 60
ราคา 15,799 บาท