TAT License No. 11/06080
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (SS) SHCXKWL1 กุ้ยหลิน หยางซั่ว โชว์ครีมไลท์ 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 9 - 12 ธ.ค. 59
ราคา 14,888 บาท
วันที่ 10 - 13 มี.ค. 60
ราคา 14,888 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) KWL-CZ02 กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 10 - 15 พ.ย. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 2 - 7 ธ.ค. 59
ราคา 19,900 บาท
วันที่ 8 - 13 ธ.ค. 59
ราคา 19,900 บาท
วันที่ 22 - 27 ธ.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
ราคา 21,900 บาท
ชม..โชว์ MIRAGE GUILIN ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย