TAT License No. 11/06080
ทัวร์จีน
ทัวร์กวางเจา (GH) กวางเจาเทรดแฟร์ ลองแม่น้ำจูเจียง (ชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 14 - 17 ต.ค. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 15 - 18 ต.ค. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 16 - 19 ต.ค. 60
ราคา 22,900 บาท
วันที่ 23 - 26 ต.ค. 60
ราคา 21,900 บาท
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน (EK)
วันที่ 14 - 18 ต.ค. 60
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 15 - 19 ต.ค. 60
ราคา 18,900 บาท