TAT License No. 11/06080
ฮ่องกง-จูไห่-เซินเจิ้น

วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 9,999.-

PACKAGE Hongkong Free&Easy

วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 59
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคา 2,900.- // เดินทางวันนี้ - 30 มิ.ย.59

HILIGHT JAPAN [B]

วันที่ 8 - 13 ก.ค. 59
สัมผัสประสบการณ์ประทับใจกับการทดลองนั่งรถไฟชินคันเชน

ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900.-

ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

วันที่ 30 มิ.ย. 59 - 3 ก.ค. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 8,999.-

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 11,900.-

ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK024_ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 16 - 19 มิ.ย. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 30 มิ.ย. 59 - 3 ก.ค. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 7 - 10 ก.ค. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 28 - 31 ก.ค. 59
ราคา 13,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK039_ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 14 - 16 ก.ค. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 21 - 23 ก.ค. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 4 - 6 ส.ค. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 11 - 13 ส.ค. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 18 - 20 ส.ค. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 59
ราคา 14,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (HD) TSN001 เทียนสิน-ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 24 - 28 มิ.ย. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 1 - 5 ก.ค. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 26 - 30 ส.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 2 - 6 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 9 - 13 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 16 - 20 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 23 - 27 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน (HD) TPE003 ไต้หวัน super hot 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 11 - 15 พ.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 17 - 21 ก.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 12 - 16 ต.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 59
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 28 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เขมร (HD)_CD001_นครวัต–นครธม 3 วัน (รถ) 3 วัน 2 คืน
วันที่ 17 - 19 ก.ค. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 18 - 20 ก.ค. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 9 - 11 ก.ย. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 23 - 25 ก.ย. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 22 - 24 ต.ค. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 11 - 13 พ.ย. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 25 - 27 พ.ย. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 3 - 5 ธ.ค. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 10 - 12 ธ.ค. 59
ราคา 6,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา (HD) เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 27 - 29 พ.ค. 59
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 3 - 5 มิ.ย. 59
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 17 - 19 มิ.ย. 59
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 1 - 3 ก.ค. 59
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 59
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 9 - 11 ก.ย. 59
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 23 - 25 ก.ย. 59
ราคา 11,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเก๊า (HD) (MFM002) มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 14 - 16 ก.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 21 - 23 ก.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 4 - 6 ส.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 18 - 20 ส.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 9 - 11 ก.ย. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 22 - 24 ก.ย. 59
ราคา 12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK038_ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จูไห่ นองปิง 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 16 - 19 มิ.ย. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 14 - 17 ก.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม (HD) (VN001-1) ฮาลอง-ฮานอย 4 วัน 3 คืน (BL)
วันที่ 2 - 5 มิ.ย. 59
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 16 - 19 มิ.ย. 59
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 30 มิ.ย. 59 - 3 ก.ค. 59
ราคา 8,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มาเก๊า (HD)_MFM003_มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 14 - 16 ก.ค. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 24 - 26 มิ.ย. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 8 - 10 ก.ค. 59
ราคา 7,900 บาท