TAT License No. 11/06080
ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 2 คืน

วันที่ 3 - 6 พ.ย. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 16,900.-

GLH_PROMOTION NAGOYA

วันที่ 22 - 26 ก.ค. 59
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เก็บบลูเบอรี่สดๆจากสวน

ราคาเริ่มต้นเพียง 36,900.-

HILIGHT JAPAN [B]

วันที่ 8 - 13 ก.ค. 59
สัมผัสประสบการณ์ประทับใจกับการทดลองนั่งรถไฟชินคันเชน

ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) TOKYO SUPER SAVE 5 วัน 3 คืน (TZ)
วันที่ 2 - 6 ส.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 6 - 10 ส.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 16 - 20 ส.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 20 - 24 ส.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 22 - 26 ส.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 28 ส.ค. 59 - 1 ก.ย. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 30 ส.ค. 59 - 3 ก.ย. 59
ราคา 18,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD) HK050 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 ก.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 10 - 12 ก.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 17 - 19 ก.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 1 - 3 ต.ค. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 8 - 10 ต.ค. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 5 - 7 พ.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 26 - 28 พ.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK046_ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 10 - 12 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 17 - 19 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 1 - 3 ต.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 8 - 10 ต.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 5 - 7 พ.ย. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 26 - 28 พ.ย. 59
ราคา 17,900 บาท
แพคเกจฮ่องกง
แพคเกจฮ่องกง (HD)_PKG-HKG005_Package Fix Ticket 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 22 - 24 ก.ค. 59
ราคา 11,900 บาท
แพคเกจทัวร์อิสระ 2 คนออกเดินทาง
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK045_Pro ปังปัง ฮ่องกง-จูไห่-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 - 9 ส.ค. 59
ราคา 8,888 บาท
วันที่ 16 - 19 ส.ค. 59
ราคา 8,888 บาท
วันที่ 23 - 26 ส.ค. 59
ราคา 8,888 บาท
วันที่ 27 - 30 ส.ค. 59
ราคา 8,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (WS) Save Save ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 59
ราคา 7,999 บาท
วันที่ 29 - 31 ก.ค. 59
ราคา 7,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD) HK049 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 22 ก.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 22 - 25 ก.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 29 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 6 - 9 ต.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 13 - 16 ต.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 27 - 30 ต.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 6 - 6 พ.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK047_ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 18 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 22 - 25 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 29 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 6 - 9 ต.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 13 - 16 ต.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 27 - 30 ต.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 3 - 6 พ.ย. 59
ราคา 17,900 บาท
แพคเกจฮ่องกง
แพคเกจทัวร์ (HD)_PKG-HKG006_PACKAGE DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 22 - 24 ก.ค. 59
ราคา 14,900 บาท
แพคเกจทัวร์อิสระ 2 คนออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธ่ แปซิฟิค (CX)
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มาเก๊า (HD)_MFM003_มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 11 - 13 ส.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 18 - 20 ส.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD) HK051 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 18 ก.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 22 - 25 ก.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 29 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 6 - 9 ต.ค. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 13 - 16 ต.ค. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 27 - 30 ต.ค. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 3 - 6 พ.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD) HK048 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 ก.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 10 - 12 ก.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 17 - 19 ก.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 1 - 3 ต.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 8 - 10 ต.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 5 - 7 พ.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 26 - 28 พ.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม (HD) (VN001-1) ฮาลอง-ฮานอย 4 วัน 3 คืน (BL)
วันที่ 1 - 4 ก.ย. 59
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 15 - 18 ก.ย. 59
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 29 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
ราคา 8,999 บาท
วันที่ 13 - 16 ต.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 21 - 24 ต.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 2 - 5 ธ.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
แพคเกจทัวร์ (HD)_PKG-HKG004_ Package Supersave Hongkong 3 วัน 2 คืน (CX) ตั้งแต่วันนี้ - ก.ย. 59 ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มาเก๊า (HD)_MFM003-1_มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 59
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 59
ราคา 10,900 บาท