TAT License No. 11/06080
ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 2 คืน

เริ่มเดินทางเดือน มี.ค. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900-.

ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-จูไห่-นองปิง

เริ่มเดินทางเดือน ก.พ. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 17,900-.

ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-จูไห่-พระใหญ่ลันเตา

เริ่มเดินทางเดือน มี.ค. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900-.

SAKURA BLOOM IN KOREA
ชมดอกพ็อตโกตหรือซากุระเกาหลี

เริ่มเดินทางเดือน เม.ย. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 18,900-.

ทัวร์มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

เริ่มเดินทางตั้งแต่เดือน มี.ค. - มิ.ย. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 8,900-.

เทียนสิน-ปักกิ่ง
**นั่งรถไฟความเร็วสูง**

เริ่มเดินทางตั้งแต่เดือน ก.พ. - เม.ย. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900-.

ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD) (HK038) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-จูไห่-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 16 - 19 มี.ค. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 17 - 20 มี.ค. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 23 - 26 มี.ค. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 26 - 29 มี.ค. 59
ราคา 13,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (HD)(SHA001) นานกิง-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจียว 4 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 26 - 29 ก.พ. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 11 - 14 มี.ค. 59
ราคา 15,900 บาท
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (GH) RGN-WE01 ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 12 - 14 ก.พ. 59
ราคา 9,900 บาท
พักดีระดับ 4 ดาว / เมน฿พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร...กุ้งแม่น้ำ
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มาเก๊า HD (MFM001) มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 4 - 6 มี.ค. 59
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 18 - 20 มี.ค. 59
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 26 - 28 มี.ค. 59
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 19 - 21 พ.ค. 59
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 26 - 28 พ.ค. 59
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 27 - 29 พ.ค. 59
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 2 - 4 มิ.ย. 59
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 9 - 11 มิ.ย. 59
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 24 - 26 มิ.ย. 59
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 22 - 24 เม.ย. 59
ราคา 9,900 บาท
วันที่ 23 - 25 เม.ย. 59
ราคา 9,900 บาท
วันที่ 20 - 22 พ.ค. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 9 - 11 เม.ย. 59
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 14 - 16 เม.ย. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 15 - 17 เม.ย. 59
ราคา 13,900 บาท
ทัวร์เขมร
ทัวร์กัมพูชา HD_(CD001) นครวัต-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (รถ)
วันที่ 19 - 21 ก.พ. 59
ราคา 7,400 บาท
วันที่ 26 - 28 ก.พ. 59
ราคา 7,400 บาท
วันที่ 11 - 13 มี.ค. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 18 - 20 มี.ค. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 25 - 27 มี.ค. 59
ราคา 6,900 บาท
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มาเก๊า (HD) มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 5 - 7 มี.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 11 - 13 มี.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 18 - 20 มี.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 19 - 21 มี.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 25 - 27 มี.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 26 - 28 มี.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
*พักฮ่องกง 1 คืน / มาเก๊า 1 คืน*
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม (ZG) WONDER HOCHIMIN MUINE 3 วัน 2 คืน (DD)
วันที่ 1 - 3 ม.ค. 59
ราคา 11,900 บาท
วันที่ 22 - 24 ม.ค. 59
ราคา 9,900 บาท
วันที่ 19 - 21 ก.พ. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 4 - 6 มี.ค. 59
ราคา 9,900 บาท
วันที่ 18 - 20 มี.ค. 59
ราคา 9,900 บาท
ลิ้มรสอาหารบุฟเฟ่ต์ นานาชนิด
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม HD_(VN001)ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (BL)
วันที่ 10 - 13 มี.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 17 - 20 มี.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 59
ราคา 13,900 บาท
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ (ZG) SINGAPORE SHOCK PRICE 3 วัน 2 คืน (SL)
วันที่ 8 - 10 ม.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 9 - 11 ม.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 15 - 17 ม.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 16 - 18 ม.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 22 - 24 ม.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 12 - 14 ก.พ. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 13 - 15 ก.พ. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 26 - 28 ก.พ. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 4 - 8 มี.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 5 - 7 มี.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 11 - 13 มี.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 12 - 14 มี.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK029 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 4 - 7 ก.พ. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 16 - 19 มี.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 23 - 26 มี.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 26 - 29 มี.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
**เมนูพิเศษ!! ซีฟู้ด+ไวน์แดง**
ทัวร์ฮ่องกง
HD_แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2 คืน
วันที่ 1 ต.ค. 58 - 3 ม.ค. 59
ราคา 3,900 บาท
*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน* ฟรี Open top bus & City tour