TAT License No. 11/06080
ทัวร์มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

วันที่ 20 - 22 ม.ค. 60

ราคาเริ่มต้นเพียง 7,900.-

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

วันที่ 18 - 22 ธ.ค. 59
ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโล

ราคาเริ่มต้นเพียง 22,900.-

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 10 - 12 ธ.ค. 59
ชมโชว์นํ้าพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง 18,900.-

ทัวร์เยอรมนี 7 วัน 4 คืน

วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 5 ม.ค. 60

ราคาเริ่มต้นเพียง 53,900.-

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

วันที่ 24 - 26 ธ.ค. 59
อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย

ราคาเริ่มต้นเพียง 27,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น 3 วัน 2 คืน

วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60
ตามรอยหนังดัง ลั่นระฆังขอความรัก พักสกีรีสอร์ท

ราคาเริ่มต้นเพียง 20,900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์ (GLH)_KIWI_01 NORTH ISLAND ุ6 วัน 4 คืน (QF)
วันที่ 10 - 15 ม.ค. 60
ราคา 52,900 บาท
วันที่ 17 - 22 ม.ค. 60
ราคา 52,900 บาท
วันที่ 31 ม.ค. 60 - 5 ก.พ. 60
ราคา 52,900 บาท
วันที่ 14 - 19 ก.พ. 60
ราคา 52,900 บาท
วันที่ 21 - 26 ก.พ. 60
ราคา 52,900 บาท
วันที่ 28 ก.พ. 60 - 5 มี.ค. 60
ราคา 52,900 บาท
วันที่ 14 - 19 มี.ค. 60
ราคา 52,900 บาท
วันที่ 21 - 26 มี.ค. 60
ราคา 52,900 บาท
วันที่ 4 - 9 เม.ย. 60
ราคา 52,900 บาท
วันที่ 18 - 23 เม.ย. 60
ราคา 52,900 บาท
วันที่ 25 - 30 เม.ย. 60
ราคา 52,900 บาท
วันที่ 1 - 6 พ.ค. 60
ราคา 52,900 บาท
วันที่ 9 - 14 พ.ค. 60
ราคา 52,900 บาท
วันที่ 16 - 21 พ.ค. 60
ราคา 52,900 บาท
แพคเกจฮ่องกง
แพคเกจทัวร์ (HD) PACKAGE Free&Easy 3 วัน 2 คืน ** ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้นที่ 2,900 บาท **
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ฟิลิปปินส์ (GH)_MNL-PR09_ฟิลิปปินส์ Easy Manila-A 4 วัน 3 คืน (PR)
วันที่ 22 - 25 ต.ค. 59
ราคา 25,900 บาท
วันที่ 3 - 6 ธ.ค. 59
ราคา 25,900 บาท
วันที่ 31 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
ราคา 32,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) CTU-TG23 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 17 - 22 พ.ย. 59
ราคา 25,900 บาท
วันที่ 29 พ.ย. 59 - 4 ธ.ค. 59
ราคา 25,900 บาท
วันที่ 30 พ.ย. 59 - 5 ธ.ค. 59
ราคา 25,900 บาท
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มาเก๊า (PH) SUPER PRO บินตรงมาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (NX)
วันที่ 6 - 9 ธ.ค. 59
ราคา 6,666 บาท
วันที่ 13 - 16 ธ.ค. 59
ราคา 6,666 บาท
วันที่ 14 - 17 ธ.ค. 59
ราคา 6,666 บาท
วันที่ 17 - 20 ธ.ค. 59
ราคา 6,666 บาท
วันที่ 19 - 22 ธ.ค. 59
ราคา 6,666 บาท
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ (GH) LHR-TG001 อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)
วันที่ 4 - 12 พ.ย. 59
ราคา 77,900 บาท
วันที่ 11 - 19 พ.ย. 59
ราคา 77,900 บาท
วันที่ 18 - 26 พ.ย. 59
ราคา 77,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN)_ 041.2_ซุปตาร์ TOKYO FUJI 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 4 - 8 ต.ค. 59
ราคา 19,999 บาท
วันที่ 9 - 13 ต.ค. 59
ราคา 24,888 บาท
วันที่ 13 - 17 ต.ค. 59
ราคา 27,999 บาท
วันที่ 17 - 21 ต.ค. 59
ราคา 26,900 บาท
วันที่ 22 - 26 ต.ค. 59
ราคา 28,888 บาท
วันที่ 27 - 31 ต.ค. 59
ราคา 27,999 บาท
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ (GH)_MNL-BI04_บรูไน +ฟิลิปปินส์ - D 5 วัน 4 คืน (BI)
วันที่ 15 - 19 ต.ค. 59
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 19 - 23 พ.ย. 59
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 26 - 30 พ.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 3 - 7 ธ.ค. 59
ราคา 30,900 บาท
วันที่ 31 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60
ราคา 31,900 บาท
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH)_HRB-CA07_Freezing ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น 7 วัน 4 คืน (CA)
วันที่ 27 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60
ราคา 38,900 บาท
วันที่ 28 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
ราคา 38,900 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60
ราคา 39,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม (HD) VN001-1 ฮาลอง-ฮานอย 4 วัน 3 คืน (3K)
วันที่ 13 - 16 ต.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 21 - 24 ต.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
วันที่ 2 - 5 ธ.ค. 59
ราคา 12,900 บาท
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์มาเลเซีย (IT) MH13 มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน (MH)
วันที่ 11 - 13 พ.ย. 59
ราคา 9,988 บาท
วันที่ 25 - 27 พ.ย. 59
ราคา 10,988 บาท
วันที่ 3 - 5 ธ.ค. 59
ราคา 12,988 บาท
วันที่ 24 - 26 ธ.ค. 59
ราคา 12,988 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60
ราคา 13,988 บาท
วันที่ 31 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60
ราคา 14,988 บาท
ทัวร์สวีเดน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย (GH)_ARN-TG001_SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 31 ต.ค. 59 - 7 พ.ย. 59
ราคา 63,900 บาท
วันที่ 10 - 17 พ.ย. 59
ราคา 63,900 บาท
วันที่ 19 - 26 พ.ย. 59
ราคา 63,900 บาท
วันที่ 25 พ.ย. 59 - 2 ธ.ค. 59
ราคา 63,900 บาท
วันที่ 1 - 8 ธ.ค. 59
ราคา 63,900 บาท
วันที่ 5 - 12 ธ.ค. 59
ราคา 63,900 บาท
บินตรงสู่กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (GH) PEK-TG11 Cool ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Ski Snow World 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 31 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60
ราคา 28,900 บาท
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปักกิ่ง...ที่ หอฟ้าเทียนถาน