TAT License No. 11/06080
ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 2 คืน

วันที่ 3 - 6 พ.ย. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 16,900.-

ทัวร์มาเก๊า (HD) มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง

วันที่ 22 - 24 ก.ย. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 12,900.-

ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (HD)_RGN001 พม่า ยิ้ม ยิ้ม_ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม 3 วัน 2 คืน (SL)
วันที่ 16 - 18 ก.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 23 - 25 ก.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 30 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
ทัวร์ลาว
แพคเกจทัวร์ (HD) PKG-LAO002 สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (QV) ราคาเริ่มต้น 7,777 เดินทางตั้งแต่วันนี้-กันยายน 2559
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) TOKYO SUPER SAVE 5 วัน 3 คืน (TZ)
วันที่ 2 - 6 ส.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 6 - 10 ส.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 16 - 20 ส.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 20 - 24 ส.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 22 - 26 ส.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 28 ส.ค. 59 - 1 ก.ย. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 30 ส.ค. 59 - 3 ก.ย. 59
ราคา 18,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD) HK051 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 18 ก.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 22 - 25 ก.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 29 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 6 - 9 ต.ค. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 13 - 16 ต.ค. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 27 - 30 ต.ค. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 3 - 6 พ.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD) HK048 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 ก.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 10 - 12 ก.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 17 - 19 ก.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 1 - 3 ต.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 8 - 10 ต.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 5 - 7 พ.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 26 - 28 พ.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์ฝรั่งเศส (MKT)_CDG-QR0007_PARIS BONJOUR 6 วัน 3 คืน (QR)
วันที่ 12 - 17 ต.ค. 59
ราคา 29,999 บาท
วันที่ 27 ต.ค. 59 - 1 พ.ย. 59
ราคา 29,999 บาท
วันที่ 10 - 15 พ.ย. 59
ราคา 29,999 บาท
วันที่ 20 - 25 พ.ย. 59
ราคา 29,999 บาท
วันที่ 24 - 29 พ.ย. 59
ราคา 29,999 บาท
เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ เที่ยวอิสระ 2 วันในกรุงปารีส
แพคเกจฮ่องกง
แพคเกจทัวร์ (HD) PKG-HKG005 Package Fix Ticket 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 ก.ย. 59
ราคา 10,900 บาท
3-5 ก.ย. 59
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน (IT) XW-T08 ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่เจียวซี-เย๋หลิว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 17 - 21 ส.ค. 59
ราคา 13,888 บาท
วันที่ 20 - 24 ส.ค. 59
ราคา 13,888 บาท
วันที่ 24 - 28 ส.ค. 59
ราคา 13,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD) HK050 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 ก.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 10 - 12 ก.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 17 - 19 ก.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 1 - 3 ต.ค. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 8 - 10 ต.ค. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 5 - 7 พ.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
วันที่ 26 - 28 พ.ย. 59
ราคา 28,900 บาท
ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK046_ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 10 - 12 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 17 - 19 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 1 - 3 ต.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 8 - 10 ต.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 5 - 7 พ.ย. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 26 - 28 พ.ย. 59
ราคา 17,900 บาท
แพคเกจลาว
แพคเกจทัวร์ลาว (HD)_PKG-LAO003_แพคเกจลาว สบายดีเวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน (QV) ราคาเริ่มต้น 7,555.- **เดินทางวันนี้ถึงกันยายน 59**
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน (HD) TN001 เทียนสิน-ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 2 - 6 ก.ย. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 9 - 13 ก.ย. 59
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 23 - 27 ก.ย. 59
ราคา 14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (WS) Save Save ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 59
ราคา 7,999 บาท
วันที่ 29 - 31 ก.ค. 59
ราคา 7,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD) HK049 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 22 ก.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 22 - 25 ก.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 29 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 6 - 9 ต.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 13 - 16 ต.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 27 - 30 ต.ค. 59
ราคา 23,900 บาท
วันที่ 6 - 6 พ.ย. 59
ราคา 23,900 บาท
ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK047_ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 18 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 22 - 25 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 29 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 6 - 9 ต.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 13 - 16 ต.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 27 - 30 ต.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 3 - 6 พ.ย. 59
ราคา 17,900 บาท