TAT License No. 11/06080
GLH_PROMOTION NAGOYA

วันที่ 22 - 26 ก.ค. 59
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เก็บบลูเบอรี่สดๆจากสวน

ราคาเริ่มต้นเพียง 36,900.-

HILIGHT JAPAN [B]

วันที่ 8 - 13 ก.ค. 59
สัมผัสประสบการณ์ประทับใจกับการทดลองนั่งรถไฟชินคันเชน

ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900.-

ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

วันที่ 12 - 15 ส.ค. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 8,999.-

ทัวร์มาเก๊า (HD) มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง

วันที่ 22 - 24 ก.ย. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 12,900.-

ทัวร์ฮ่องกง
แพคเกจฮ่องกง (HD) _PKG-HKG005_Package Fix Ticket 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 30 มิ.ย. 59 - 3 ก.ค. 59
ราคา 10,900 บาท
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มาเก๊า (HD)_MFM003_มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 18 - 20 ส.ค. 59
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 59
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 26 - 28 ส.ค. 59
ราคา 8,900 บาท
วันที่ 11 - 13 ส.ค. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 59
ราคา 10,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK042_ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 30 มิ.ย. 59 - 3 ก.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 7 - 10 ก.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 28 - 31 ก.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 18 - 21 ส.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 15 - 18 ก.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 22 - 25 ก.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 29 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
แพคเกจสิงคโปร์
แพคเกจสิงคโปร์ (HD)_PKG-SIN002_แพคเกจ Full board สิงคโปร์ 4 You 3 วัน 2 คืน (SL) เพียง 4 ท่าน ก็สามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวได้เลย ราคาเริ่มต้น 13,999
แพคเกจกัมพูชา
แพคเกจกัมพูชา (HD)_PKG-REP001_แพคเกจเสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (WE) เดินทางวันนี้ - ต.ค. 59 // ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900.-
ทัวร์ฮ่องกง
แพคเกจทัวร์ (HD)_PKG-HKG004_ Package Supersave Hongkong 3 วัน 2 คืน (CX) ตั้งแต่วันนี้ - ก.ย. 59 ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK041_ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 22 - 24 ก.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 3 - 5 ก.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 10 - 12 ก.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 17 - 19 ก.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
ทัวร์มัลดีฟส์
แพคเกจทัวร์ (HD) PACKAGE MALDIVES 4 วัน 2 คืน (UL) ตั้งแต่วันนี้ - ต.ค. 59 ราคาเริ่มต้น 29,900.-
แพคเกจสิงคโปร์
แพคเกจกัมพูชา
แพคเกจกัมพูชา (HD)_PKG-REP002_แพคเกจเสียมเรียบ-พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน (WE) เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 14,900-16,900.-
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มาเก๊า (HD)_MFM003_มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 22 - 24 ก.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
วันที่ 4 - 6 ส.ค. 59
ราคา 7,900 บาท
ทัวร์อินโดนีเซีย
แพคเกจทัวร์ (HD)_PKG-Bali001_แพคเกจบาหลี 4 วัน 3 คืน (FD) ตั้งแต่วันนี้ - ต.ค. 59 ราคาเริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK037_ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จูไห่ นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 10 - 12 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 17 - 19 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 1 - 3 ต.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 8 - 10 ต.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK044_ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 30 มิ.ย. 59 - 3 ก.ค. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 7 - 10 ก.ค. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 28 - 31 ก.ค. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 18 - 21 ส.ค. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 15 - 18 ก.ย. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 22 - 25 ก.ย. 59
ราคา 10,900 บาท
วันที่ 29 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
ราคา 10,900 บาท