TAT License No. 11/06080
ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 11,900.-

ทัวร์มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

วันที่ 29 ก.ย. 59 - 1 ต.ค. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 8,900.-

ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

วันที่ 29 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 9,999.-

ทัวร์มาเก๊า (HD) มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง

วันที่ 19 - 21 พ.ค. 59

ราคาเริ่มต้นเพียง 10,900.-

ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (HD)_HK039_HONGKONG 5 STAR 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 มิ.ย. 59
ราคา 29,900 บาท
สุดพิเศษ ! ฟรีโทรศัพท์ ห้องละ 1 เครื่อง โทร+Wifi ฟรี!!!
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน (HD) TPE003 ไต้หวัน super hot 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 11 - 15 พ.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 17 - 21 ก.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 12 - 16 ต.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 59
ราคา 27,900 บาท
วันที่ 28 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม (HD) (VN001-1) ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (BL)
วันที่ 19 - 22 พ.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 2 - 5 มิ.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 16 - 19 มิ.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 30 มิ.ย. 59 - 3 ก.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 7 - 10 ก.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 1 - 4 ก.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 15 - 18 ก.ย. 59
ราคา 9,999 บาท
วันที่ 29 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59
ราคา 9,999 บาท
ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวรเกาหลี (ZG) HELLO SUMMER IN KOREA 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 30 เม.ย. 59 - 4 พ.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 4 - 8 พ.ค. 59
ราคา 19,900 บาท
วันที่ 6 - 10 พ.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 10 - 14 พ.ค. 59
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 22 - 26 พ.ค. 59
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 11 - 15 มิ.ย. 59
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 25 - 29 มิ.ย. 59
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 30 มิ.ย. 59 - 4 ก.ค. 59
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 1 - 5 ก.ค. 59
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 5 - 9 ก.ค. 59
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 13 - 17 ก.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 14 - 18 ก.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 16 - 20 ก.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 28 ก.ค. 59 - 1 ส.ค. 59
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 3 - 7 ส.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 11 - 15 ส.ค. 59
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 12 - 16 ส.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 1 - 5 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 11 - 15 ก.ย. 59
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 16 - 20 ก.ย. 59
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 18 - 22 ก.ย. 59
ราคา 15,900 บาท
วันที่ 30 ก.ย. 59 - 4 ต.ค. 59
ราคา 16,900 บาท
ทัวร์เขมร
ทัวร์กัมพูชา HD_(CD001) นครวัต-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (รถ)
วันที่ 25 - 27 มี.ค. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 1 - 3 เม.ย. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 8 - 10 เม.ย. 59
ราคา 6,900 บาท
วันที่ 22 - 24 เม.ย. 59
ราคา 6,900 บาท