Home      Products     Airline Ticket     Hotel     About us      Contact us       My Account  
   
ติดตามโปรโมชั่นของ World Plus Tour ทาง Facebook  


ทัวร์ยุโรป
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิล
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์พม่า
ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
ทัวร์ลาว
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์บาหลี-ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์บรูไน
 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


สมาคมไทยบริการ ท่องเที่ยว

 

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์เอเชีย

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

 

ทัวร์จีน (HD) ฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน (TG)

วันที่ 14-19 ส.ค. 58
ราคา 26,900 บาท

   
   
   
   

 

ข้อมูลข่าวสาร

   
   

 

ทัวร์ยุโรป (EUROPE)


ทัวร์ยโรป (GLH) ENGLAND WALES SCOTLAND 9 วัน 4 คืน (EK/QF)

วันที่ 08–16 ส.ค. 58
ราคา 95,900 บาท


ทัวร์ยโรป (GLH) EK ENGLAND 9D6N SPECIAL 9 วัน 4 คืน (EK/QF)

วันที่ 17–25 ต.ค. 58
ราคา 95,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) GRAND ITALY 9 วัน 6 คืน (TG)

เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 58
ราคา 95,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) GRAND SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน (TG)

เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 58
ราคา 104,000 บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) GRAND GERMANY 8 วัน 5 คืน (TG)

เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 58
ราคา 86,000 บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) IT CH FR 9 วัน 6 คืน (TG)

เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 58
ราคา 102,000.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) IT CH FR JUNGFRAU 10 วัน 7 คืน (TG)

เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 58
ราคา 108,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) SCANDINAVIA 11 วัน 9 คืน (AY)

วันที่ 8-18 ก.ค./5-15 ส.ค. 58
ราคา 141,000.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน (MS) (ทิตลิส)

วันที่ 16-23/23-30 พ.ค./6-13/13-20/20-27 มิ.ย./27มิ.ย.-4 ก.ค. 58
วันที่ 4-11/18-25 ก.ค./25 ก.ค.-1 ส.ค. 58
ราคา 69,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส-อียิปต์ 9 วัน (MS) (แวะเที่ยวไคโร +ทิตลิส)

วันที่ 15-23/22-30 พ.ค./5-13/12-20/19-27 มิ.ย. 58
วันที่ 3-11/17-25 ก.ค.. 58
ราคา 76,900 บาท


ทัวร์รัสเซีย (PV) RUSSIA 6 วัน 4 คืน (KC)

วันที่ 6-11 พ.ค. 58
ราคา 52,888 บาท

วันที่ 3-8 มิ.ย. 58
ราคา 55,888 บาท

วันที่ 7-10/14-19/21-26 ต.ค./28 ต.ค.–02 พ.ย. 58
สอบถาม


ทัวร์รัสเซีย (PV) RUSSIA 7 วัน 4 คืน (KC)

วันที่ 1-7 พ.ค. 58
ราคา 62,888 บาท

วันที่ 16-22/19-25/23-29 ต.ค. 58
สอบถาม


ทัวร์ยุโรป (SMP) เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน (BR)

วันที่ 16-22 เม.ย./14-20 พ.ค. 58
ราคา 64,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (HD) ฟินแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย (คาบสมุทรบอลติก) 7 วัน 5 คืน (AY)

วันที่ 9-15,23-29 มี.ค. 58
ราคา 63,900 บาททัวร์ยุโรป (HD) SCANDINAVIA 4 CAPITALS เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 7 วัน 5 คืน (AY)

วันที่ 8-14,22-28 มี.ค. 58
ราคา 75,900 บาท

วันที่ 5–11,13-19 เม.ย. 58
ราคา 89,900 บาท

วันที่ 1-7,17-23 พ.ค.,29 พ.ค.-4 มิ.ย.,7-13,21-27 มิ.ย. 58
ราคา 79,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ไฮไลท์สเปน 8 วัน (TG)

วันที่ 1-8 / 22-29 เม.ย. 58
วันที่ 1-8/8-15/15-22/22-29 พ.ค./ 29 พ.ค.-5 มิ.ย. 58
วันที่ 5-12/10-17/17-24/19-26 มิ.ย./26 มิ.ย.-3 ก.ค. 58
วันที่ 1-8 / 8-15 ก.ค. 58
ราคา 49,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 11-17 มี.ค. 58
ราคา 53,900 บาท

วันที่ 18-24,25-31 มี.ค. 58
ราคา 55,900 บาท

วันที่ 1-7,5-11,7-13,22-28 เม.ย. 58
ราคา 59,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) เยอรมนี แฟรงค์เฟิร์ต เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน (EK)

วันที่ 15 -22 มี.ค.,26 มี.ค. – 2 เม.ย.,29 มี.ค. – 5 เม.ย. 58
วันที่ 1-8 ,6-13 เม.ย., 27 เม.ย. – 4 พ.ค., 30 เม.ย.- 7 พ.ค.,3-10,8-15 พ.ค. 58
วันที่ 28 พ.ค.-4 มิ.ย.,11-18 มิ.ย.,25 มิ.ย.- 2 ก.ค.,30 มิ.ย.-7 ก.ค.,9-16 ก.ค. 58
ราคา 59,900 บาท

วันที่ 9-16,10-17,11-18 เม.ย. 58
ราคา 75,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก 8 วัน 5 คืน (BR)

วันที่ 4-11 เม.ย. 58
ราคา 65,900 บาท

วันที่ 2-9,20-27 เม.ย.,18-25 พ.ค.,28 พ.ค.-4 มิ.ย.,8-15 ,22-29 มิ.ย. 58
ราคา 59,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK)

วันที่ 28 พ.ค.- 4 มิ.ย.,16-23 มิ.ย.,30 มิ.ย.- 6 ก.ค.,2- 9 ก.ค. 58
ราคา 59,900 บาท

วันที่ 24 – 31 มี.ค.,30 มี.ค.- 6 เม.ย.,31 มี.ค. – 7 เม.ย. 58
วันที่ 3-10,7–14 พ.ค. 58
ราคา 65,900 บาท

วันที่ 2-9 ,6-13 เม.ย.,30 เม.ย.-7 พ.ค. 58
ราคา 69,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน (TK)

วันที่ 19-26 ก.พ.,17-24 ,19-26, 21-28 ,24-31 มี.ค. 58
วันที่ 26 มี.ค.-2 เม.ย.,28 มี.ค.-4 เม.ย. 58
ราคา 49,900 บาท

วันที่ 9-16,14-21,16-23,18-25,21-28,23-30 เม.ย.,25 เม.ย.-2 พ.ค. 58
ราคา 55,900 บา

วันที่ 7-14,12-19, 14-21,16-23, 21-28 พ.ค.,26 พ.ค.-2 มิ.ย. 58
วันที่ 6-13,9-16 ,18-25 มิ.ย.,20-27,23-30 มิ.ย.27 มิ.ย.-4 ก.ค. 58
ราคา 49,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK)

วันที่ 6-13,22-29 เม.ย., 29 เม.ย.-6 พ.ค. 58
วันที่ 4-11,12-19 พ.ค.,26 พ.ค.-2 มิ.ย.,2-9,16- 23 มิ.ย. 58
ราคา 69,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (EK)

วันที่ 18-26 ก.พ.,25 ก.พ.-5 มี.ค.,11-19,18-26,23-31 มี.ค. 58
วันที่ 29 มี.ค.-6 เม.ย.,30 มี.ค.-7 เม.ย. 58
วันที่ 3-11,4-12,6-14,20-28 พ.ค.,27 พ.ค.-4มิ.ย.,10-18,17-25 มิ.ย.58
วันที่ 25 มิ.ย.-3 ก.ค.,1-9 ก.ค. 58
ราคา 69,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK)

วันที่ 18-25 มี.ค.,25 มี.ค.-1 เม.ย., 31 มี.ค.-7 เม.ย. 58
วันที่ 7-14,8-15 เม.ย.,27 เม.ย.-4 พ.ค.,29 เม.ย.-6 พ.ค. 58
วันที่ 6-13 พ.ค.,27 พ.ค.-3 มิ.ย.,3-10 ,17-24 มิ.ย.,8-15 ก.ค. 58
ราคา 69,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) สเปน – โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 17-24 เม.ย./24 เม.ย.-1 พ.ค. 58
วันที่ 6-13/13-20/20-27 พ.ค./27 พ.ค.-3 มิ.ย. 58
วันที่ 3-10/12-19/24 มิ.ย.-1 ก.ค./3-10 ก.ค. 58
ราคา 49,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) เบลเยี่ยม ลักเซม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 25 ก.พ.–3 มี.ค.,11–17 มี.ค. 58
ราคา 53,900 บาท

วันที่ 18-24 ,25-31 มี.ค.,1-7 ,5-11,7-13 ,22-28 เม.ย. 58
วันที่ 29 เม.ย.-5 พ.ค. ,4-10 พ.ค. 58
ราคา 59,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน (QR) ฟรอเรนซ์

วันที่ 9-17/11-19 เม.ย. 58
ราคา 92,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อียิปต์- ฝรั่งเศส - สวิส - อิตาลี 9 วัน (MS) (Titlis)

วันที่ 10-18 เม.ย. 58
ราคา 84,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) EAST EUROPE เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย 8 วัน (OS)

วันที่ 6-13/13-20/20-27 มี.ค. 58.
วันที่ 27 มี.ค.-3 เม.ย./27 มี.ค.-3 เม.ย 58
ราคา 75,900 บาท

วันที่ 9-16 เม.ย./30 เม.ย.–7 พ.ค. 58
ราคา 85,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) BEST OF EAST EUROPE ออสเตรีย -ฮังการี - สโลวัค - เชค - เยอรมัน 9 วัน (OS) RE-ROUTE

วันที่ 6-14/20-28 มี.ค./27 มี.ค.-4 เม.ย./28 มี.ค.-5 เม.ย. 58
ราคา 80,900 บาท

วันที่ 11-19 เม.ย. 58
ราคา 94,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) EUROPE FLOWER เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส (QR)

วันที่ 9-16 เม.ย. 58
ราคา 76,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) ฝรั่งเศส-สวิส-เยอรมัน-เนเธอร์เเลนด์ 9 วัน MS

วันที่ 25 เม.ย.-5 พ.ค. 58
ราคา 81,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน (QR) ฟรอเรนซ์

วันที่ 9-17 /11-19 เม.ย. 58
ราคา 92,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิยิปต์-อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 9 วัน (MS) (ทิตลิส+แวะเที่ยวไคโร)

วันที่ 25 ธ.ค.57 – 02 ม.ค. 58
ราคา 80,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) ออสเตรีย - เยอรมัน - เชค - 8 วัน (OS)

วันที่ 29 ธ.ค.57 – 05 ม.ค. 58
ราคา79,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) ออสเตรีย - เยอรมัน -เชค -สโลวัค -ฮังการี 9 วัน (OS)

วันที่ 26 ธ.ค.-3 ม.ค. 58
วันที่ 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 58
ราคา 85,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 9 วัน (EK) (จุงฟราวน์) + ฟลอเร้นซ์

วันที่ 4-12 ธ.ค. 57 (วันพ่อ)
ราคา 89,900 บาท

วันที่ 26 ธ.ค.-3 ม.ค. / 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 58 (ปีใหม่)
ราคา 92,900 บาท


ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK)

วันที่ 21-28 ม.ค.,11-18 ก.พ.,24 ก.พ.-3 มี.ค. 58
วันที่ 4-11,18-25 มี.ค.,25 มี.ค.-1 เม.ย. 58
ราคา 69,900 บาท


ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 11-17,18-24 มี.ค.,31 มี.ค.- 6 เม.ย. 58
ราคา 59,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) GRAND SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 26 ธ.ค.-2 ม.ค. 58
ราคา 99,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิยิปต์-อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 9 วัน (MS) (ทิตลิส+แวะเที่ยวไคโร)

วันที่ 25 ธ.ค.57 – 02 ม.ค. 58
ราคา 80,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) ออสเตรีย - เยอรมัน - เชค - 8 วัน (OS)

วันที่ 29 ธ.ค.- 5 ม.ค. 58
ราคา 79,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) ออสเตรีย - เยอรมัน -เชค -สโลวัค -ฮังการี 9 วัน (OS)

วันที่ 26 ธ.ค.57 - 3 ม.ค./27 ธ.ค.57 - 4 ม.ค. 58
ราคา 85,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิตาลี-สssวิสฯ-ฝรั่งเศส 9 วัน (EK) (จุงฟราวน์) + ฟลอเร้นซ

วันที่ 26-3 ม.ค. / 27-4 ม.ค. 58 (ปีใหม่)
ราคา 92,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) GRAND SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 26 ธ.ค.-2 ม.ค. 58
ราคา 99,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) GRAND GERMANY 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 58
ราคา 96,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) ENGLAND SCOTLAND WALES 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 26 ธ.ค.-2 ม.ค. 58
ราคา 95,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (MS) สเปน–ฝรั่งเศส–โมนาโค-อิตาลี 8 วัน (TG)

วันที่ 9–16 พ.ย./23–30 พ.ย. 57
วันที่ 30 พ.ย.-7 ธ.ค. /7-14 ธ.ค. 57
ราคา 75,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (MS) ยุโรปตะวันออก เยอรมัน – เช็ค – สโลวัค – ฮังการี - ออสเตรีย 8 วัน (WY)

วันที่ 25 พ.ย.- 2 ธ.ค. 57
ราคา 57,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (WC) ยุโรปสโนว์โมบิล ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ บ้านซานตาคอส 8 วัน (AY)

วันที่ 20-27 ก.พ./21-28 มี.ค./07-14 เม.ย. 58
ราคา 135,900 บาท

วันที่ 07-14 เม.ย. 58
ราคา 139,900 บาท


ยุโรป (MS) ITALY SWISS FRANCE 9 วัน (MS)

วันที่ 28 ธ.ค.- 05 ม.ค. 58
ราคา 82,900 บาท


ยุโรป (MS) อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน Gondola (MS)

วันที่ 10-18/16-24 ต.ค./21-29 พ.ย./06-14 ธ.ค. 57
ราคา 82,900 บาท


ยุโรป (VC) เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย-ฮังการี 7 วัน 4 คืน (MS)

วันที 6-12 /16-12/20-26/23–29 พ.ย. 57
ราคา 48,900 บาท


ยุโรป (VC) อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน (MS)

วันที่ 13-20 พ.ย. 57
ราคา 58,800 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) โครเอเชีย ไฮไลท์ 9 วัน (OS)

วันที่ 7 – 15 พ.ย. 57
วันที่ 10 – 18 พ.ย. 57
ราคา 94,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) โครเอเชีย ฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี 9 วัน (OS)

วันที่ 21-29 ต.ค.'57
วันที่ 23-31 ต.ค.'57
วันที่ 24 ต.ค.- 01 พ.ย.'57
ราคา 99,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อังกฤษ - เวลส์ (แมนเชสเตอร์ – ลอนดอน) 7 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 7-13, 13-19, 16-22 ต.ค.,
วันที่ 4-10, 12-18, 20-26 พ.ย., 26 พ.ย.-2 ธ.ค., 2 – 8 ,3-9 ธ.ค.2557
ราคา 59,900.- บาท

วันที่ 25 – 31 ธ.ค. 57
ราคา 69,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน 5 คืน (EK)

วันที่ 23 – 30 ก.ย. 57
วันที่ 1 – 8, 8 – 15 ต.ค. 57,
วันที่ 9-16,16-23,23-30 พ.ย. 57
วันที่ 30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 57
ราคา 69,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ชมฟุตบอล ระหว่าง แมนยู กับ นิวคาสเซิล อังกฤษ 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 23 – 30 ธ.ค. 57
ราคา 105,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ชมฟุตบอล ระหว่าง แมนยู กับ นิวคาสเซิล อังกฤษ 7 วัน 4 คืน (EY)

วันที่ 24 – 30 ธ.ค. 57
ราคา 89,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (PV) GRAND RUSSIA 8 วัน (HY)

วันที่ 24 ก.ย.-01 ต.ค./05-12 พ.ย.57
ราคา 62,999.- บาท

15-22/22-29 ต.ค. 57
ราคา 63,999.- บาท

วันที่ 24-31 ธ.ค./31 ธ.ค.-07 ม.ค.57
ราคา 64,999.- บาท


ทัวร์ยุโรป (PV) GRAND RUSSIA 8 วัน (PS)

วันที่ 16-23 /19-26/23-30 ต.ค./13-20/20-27 พ.ย. 57
วันที่ 04-11 ธ.ค. 57 01-08/19-26 ม.ค. 58
ราคา 61,999.- บาท

วันที่ 06 - 13 พ.ย.57
ราคา 58,999.- บาท

วันที่ 25 ธ.ค.-01 ม.ค./28 ธ.ค.-04 ม.ค. 58
ราคา 62,999.- บาท


ทัวร์ยุโรป (PV) RUSSIA 7 วัน (KC)

วันที่ 10-16 ต.ค./17-23 ต.ค.57
ราคา 60,999.- บาท


ทัวร์ยุโรป (PV) CLASSIC RUSSIA 6 วัน (KC)

วันที่ 08-13/11-16/15-20/18-23/22–27 ต.ค. 57
ราคา 59,888.- บาท

วันที่ 03-08 / 06-11 ธ.ค. 57
ราคา 60,888.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) TG AUTUMN PROMOTION 2014 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน (TG)

วันที่ 1-9/22-30 พ.ย.57/29 พ.ย.-7 ธ.ค.57
วันที่ 30 พ.ย.-8 ธ.ค.57/2-10/6-14 ธ.ค.57
ราคา 85,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) TG AUTUMN PROMOTION 2014 สเปน 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 31 ต.ค.- 7 พ.ย. / 21 – 28 พ.ย. 03 - 10 ธ.ค. / 05– 12 ธ.ค. / 12 – 19 ธ.ค. 57
ราคา 63,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) TG AUTUMN PROMOTION 2014 สเปน ฝรั่งเศส โมนาโค อิตาลี 8 วัน (TG)

วันที่ 9 – 16 พ.ย. / 23 – 30 พ.ย. 30 พ.ย. – 7 ธ.ค. / 7 – 14 ธ.ค. 57
ราคา 75,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) AUTUMN PROMOTION 2014 อิตาลีไฮไลท์ 9 วัน (TG)

วันที่ 7 – 15 พ.ย. / 21 – 29 พ.ย. / 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 3 – 11 ธ.ค. / 5 – 13 ธ.ค. 57
ราคา 69,900.- บาท


ทัวร์ยุโรปตะวันออก (GH) TG AUTUMN PROMOTION 2014 ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน (TG)

วันที่ 07-15 พ.ย. / 21-29 พ.ย. / 03-11 ธ.ค. / 04-12 ธ.ค. / 09-17 ธ.ค.57
ราคา 67,900.- บาท


ทัวร์ยุโรปตะวันออก (GH) TG WINTER PROMOTION 2014 ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน (TG)

วันที่ 21-29/22-30/23-31/24 ธ.ค. 57- 1 ม.ค. 58/25 ธ.ค. 57-2 ม.ค.58
ราคา 63,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) TG AUTUMN PROMOTION 2014 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน (TG)

วันที่ 1-9/22-30 พ.ย.57/29 พ.ย.-7 ธ.ค.57
วันที่ 30 พ.ย.-8 ธ.ค.57/2-10/6-14 ธ.ค.57
ราคา 85,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) TG WINTER PROMOTION 2014 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG)

วันที่ 19 – 26 / 23 – 30 / 24 – 31 ธ.ค.57
ราคา 73,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน (EK)

วันที่ 2 - 9 , 9 – 16 ,10 – 17 ,17-24 ,22-29 ก.ย. 2557
วันที่ 8 – 15, 12 – 19 ต.ค. 57
วันที่ 5 – 12, 12 – 19, 19 – 26 พ.ย. 57
วันที่ 26 พ.ย. – 3 ธ.ค., 2 - 9, 3 – 10 ธ.ค. 57
ราคา 59,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน (CI)

วันที่ 8 – 15 , 22 – 29 กันยายน 2557
วันที่ 13-20, 20-27 ต.ค. // 27 ต.ค. – 03 พ.ย. // 10-17 พ.ย.
วันที่ 24 พ.ย.-01 ธ.ค. // 08-15 ธ.ค. 2557
ราคา 59,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน (BR)

วันที่ 16-22,23-29 ต.ค. ,30 ต.ค.-05 พ.ย. 57
วันที่ 06-12 , 20-26 พ.ย. , 27 พ.ย.-03 ธ.ค. 57
ราคา 59,900.- บาท

วันที่ 25 – 31 ธ.ค., 30 ธ.ค. -5 ม.ค. 58
ราคา 69,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (EK)

วันที่ 6 – 14 ,22 – 30 ต.ค. 57
วันที่ 26 ต.ค. – 03 พ.ย., 30 ต.ค. – 7 พ.ย. 57
วันที่ 6 - 14 , 13 - 21, 20 - 28 พ.ย., 27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 57
วันที่ 1 – 9 , 4 - 12 , 7 – 15 ธ.ค. 57
ราคา 69,900.- บาท

วันที่ 28 ธ.ค. – 5 ม.ค., 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. 58
ราคา 79,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (EK)

วันที่ 2-10 ธ.ค. 57
ราคา 69,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (EY)

วันที่ 14 -20, 16 – 22 ต.ค.,26 ต.ค.-1 พ.ย. 57
วันที่ 9-15, 16-22, 23-29 พ.ย. 57
วันที่ 2-8, 4-10, 7-13, 9-15, 14-20 ธ.ค. 57
ราคา 59,900.- บาท

วันที่ 18-24, 25-31 ม.ค. 58
ราคา 63,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (EK)

วันที่ 4 -12, 11-19, 18-26 พ.ย., 25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 57
ราคา 75,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 5 – 11 ,8 – 14,12-18, 14 – 20 , 19 – 25 พ.ย.57
วันที่ 28 พ.ย. – 4 ธ.ค.,3 – 9 ธ.ค. 57
ราคา 59,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) อิตาลี (เวนิส) สโลวีเนีย โครเอเชีย มอนเตรเนโกร 9 วัน 6 คืน (TK)

วันที่ 4 – 12 , 21 – 29 ต.ค. 57
วันที่ 4 – 12 , 9 -17 พ.ย. ,25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 57
วันที่ 23 – 31 ธ.ค. 57
ราคา 79,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) เยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน (EY)

วันที่ 21-28 ก.ย.,28 ก.ย. – 5 ต.ค.,2-9, 15-22, 22-29, 23-30 ต.ค. 57
วันที่ 29 ต.ค.-5 พ.ย.,6-13, 12-19 พ.ย. 57
ราคา 55,900.- บาท

วันที่ 27 พ.ย.-4 ธ.ค.,3-10, 4-11, 7-14 ธ.ค.2557
วันที่ 25 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2558
ราคา 69,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน (EY)

วันที่ 16 - 23 ก.ย., 13 – 20 ,28 ต.ค.-4 พ.ย. 57
วันที่ 4 – 11 ,11 – 18 ,18-25 พ.ย. 57
ราคา 59,900.- บาท

วันที่ 21-28, 22-29 ต.ค. ,3 – 10 ,8 -15 ธ.ค. 57
ราคา 63,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK)

วันที่ 18 - 25 ก.ย. 57
วันที่ 9 – 16, 23 - 30 ต.ค. 57,
วันที่ 4 - 11, 7 - 14, 11 - 18, 18 - 25 พ.ย. 57
วันที่ 27 พ.ย.– 4 ธ.ค. ,2 – 9 ธ.ค. 57
ราคา 69,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ฟินแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย (คาบสมุทรบอลติก) 7 วัน 5 คืน (AY)

วันที่ 3 - 9 ต.ค. 57, 27 ต.ค. - 2 พ.ย. 57
วันที่ 14 - 20 , 21 – 27 พ.ย. 57
ราคา 59,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) SCANDINAVIA 4 CAPITALS เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 7 วัน 5 คืน (AY)

วันที่ 23 - 29 ต.ค. 57
วันที่ 2 – 8, 7 – 13, 15 – 21, 21 – 27 พ.ย. 57
ราคา 76,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 8 – 14, 20 - 26, 22 - 28 ต.ค. 57
วันที่ 27 ต.ค. – 2 พ.ย., 29 ต.ค. – 4 พ.ย. 57
วันที่ 4 - 10, 11 - 17, 18 - 24 พ.ย. 57
วันที่ 25 พ.ย. – 1 ธ.ค., 3-9 ธ.ค. 57
ราคา 49,900.- บาท

วันที่ 29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 58, 30 ธ.ค. – 5 ม.ค. 58
ราคา 59,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนีี 8 วัน 5 คืน (BR)

วันที่ 9 - 16 , 13 - 20, 16 - 23, 23 - 30 ต.ค. 57
วันที่ 6 - 13, 20 - 27 พ.ย. 57
วันที่ 4 - 11 ธ.ค. 57
ราคา 59,900.- บาท

วันที่ 22 – 29 ธ.ค., 25 ธ.ค. – 1 ม.ค., 29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 58
ราคา 69,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (QR)

วันที่ 07-14, 14-21 , 21-28 ต.ค. 57
ราคา 55,900.- บาท

วันที่ 02-09 , 09-16 ธ.ค.2557
ราคา 59,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (WC) โปรโมชั่น สเปน-โปรตุเกส 9 วัน (EK)

วันที่ 17-25 ต.ค. 57
วันที่ 03-11 ธ.ค. 57
ราคา 74,900.- บาท

วันที่ 27ธ.ค. - 04 ม.ค. 58
ราคา 79,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) Hola! SPAIN 8 วัน (TG)

วันที่ 26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 58
ราคา 81,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) GOAL EUROPE อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลล์ 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 26 ธ.ค. – 1 ม.ค. 58** (ปีใหม่)
ราคา 95,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) TG_EUROPE GERMANY AUSTRIA 9 วัน (TG)

วันที่ 20-28*** ก.ย. 57
ราคา 81,000.- บาท

วันที่ 11-19** / 18-26** ต.ค. 57
ราคา 88,000.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) TG EUROPE GERMANY AUSTRIA CZECH 9 วัน (TG)

วันที่ 11-19** / 18-26** ต.ค. 57
ราคา 87,000.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) TG แกรนด์ยุโรปตะวันออก 9 วัน (TG)

วันที่ 20-28*** ก.ย. 57
ราคา 81,000.- บาท

วันที่ 11-19** / 18-26** ต.ค. 57
ราคา 88,000.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) TG EUROPE ITALY SWISS FRANCE 10 วัน (จุงฟราวน์) (TG)

วันที่ 6-15 / 20-29 ก.ย. 57
ราคา 109,900.- บาท

วันที่ 23-1 พ.ย. ** ต.ค. 57
วันที่ 4-13** ธ.ค. 57
ราคา 117,900.- บาท

วันที่ 25-3 ม.ค. 58** (ปีใหม่)
ราคา 119,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) GOAL EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9 วัน (จุงฟราวน์) (TG)

วันที่ 6-14 / 20-28 ก.ย. 57
ราคา 96,000.- บาท

วันที่ 11-19 ** / 18-26 ** ต.ค. 57
วันที่ 6-14 ** ก.ย.. 57
ราคา 99,000.- บาท

วันที่ 20-28 ** ธ.ค. 57
ราคา 102,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) GOAL EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9 วัน (ทิตลิส) (TG)

วันที่ 6-14 / 20-28 ก.ย. 57
ราคา 94,000.- บาท

วันที่ 11-19 ** / 18-26 ** ต.ค. 57
วันที่ 6-14 ** ธ.ค. 57
ราคา 97,000.- บาท

วันที่ 20-28 ** ธ.ค. 57
ราคา 99,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) GRAND GERMANY 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 58
ราคา 96,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) EUROPE GRAND SWISS ROMANTIC 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 26 – 2 ม.ค. 58 ** (ปีใหม่)
ราคา 99,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GG) EUROPE GRAND ITALY 9 วัน 6 คืน (TG)

วันที่ 5-13 / 12-20 / 19-27 ก.ย. 57
ราคา 94,900.- บาท

วันที่ 10-18 **/ 17-25 ** ต.ค. 57
ราคา 95,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (AH) แกรนด์สเปน 10 วัน (EK)

เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557
ราคา 82,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (AH) เบสท์ออฟ สเปน โปรตุเกส 10 วัน (TK)

เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557
ราคา 84,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (AH) คลาสสิค สเปน โปรตุเกส 10 วัน (EK)

เดือน กันยายน – ธันวาคม 2557
ราคา 79,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ฟินแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย (คาบสมุทรบอลติก) 7 วัน 5 คืน (AY)

วันที่ 3 - 9 ต.ค. 57, 27 ต.ค. - 2 พ.ย. 57
วันที่ 14 - 20 , 21 – 27 พ.ย. 57
ราคา 59,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) SCANDINAVIA 4 CAPITALS เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 7 วัน 5 คืน (AY)

วันที่ 1 - 7, 8 – 14, 23 - 29 ต.ค. 57
วันที่ 2 – 8, 7 – 13, 15 – 21, 21 – 27 พ.ย. 57
ราคา 79,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี 8 วัน 5 คืน (QR)

วันที่ 07-14, 14-21 , 21-28 ต.ค. 57
วันที่ 11-18 พ.ย. , 25 พ.ย.-02 ธ.ค. 57
วันที่ 02-09 , 09-16 ธ.ค. 57
ราคา 55,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 9 – 15, 23 – 29 ก.ย. 57
วันที่ 8 – 14, 15 - 21, 20 - 26, 22 - 28 ต.ค. 57
วันที่ 27 ต.ค. – 2 พ.ย., 29 ต.ค. – 4 พ.ย. 57
วันที่ 4 - 10, 11 - 17, 18 - 24 พ.ย. 57
วันที่ 25 พ.ย. – 1 ธ.ค., 3-9 ธ.ค. 57
ราคา 49,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์อังกฤษ - เวลส์ (แมนเชสเตอร์ – ลอนดอน) 7 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 30 ก.ย. – 6 ต.ค., 7-13, 13-19, 16-22 ต.ค. 57
วันที่ 4-10, 12-18, 20-26 พ.ย., 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 57
วันที่ 2 -8 , 3-9 ธ.ค. 57
ราคา 59,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน 5 คืน (EK)

วันที่ 31 ส.ค. – 7 ก.ย., 8 – 15 ,23 – 30 ก.ย. 57
วันที่ 1 – 8, 8 – 15 ต.ค. 57,
วันที่ 9-16,16-23,23-30 พ.ย. 57
วันที่ 30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 57
ราคา 69,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (SL) บอลติก ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโทเนีย-ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน (AY)

วันที่ 8-14/ 16-22 ก.ย. 57
ราคา 64,900.- บาท

วันที่ 4-10 ต.ค. 57
ราคา 65,900.- บาท

วันที่ 17-23 ต.ค. 57
ราคา 63,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG)

วันที่ 19 – 26 / 23 – 30 / 24 – 31 ธ.ค.57
ราคา 73,900.- บาท


ทัวร์ยุโรปตะวันออก (MS) ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน (TG)

วันที่ 21-29/ 22-30 / 23-31 / 24 ธ.ค 57-01 ม.ค 58
วันที่ 25 ธ.ค 57 - 02 ม.ค 58
ราคา 63,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (CC) โครเอเชีย ไฮไลท์ 9 วัน (OS)

วันที่ 7 – 15 พ.ย. 57
วันที่ 10 – 18 พ.ย. 57
ราคา 97,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (CC) รำลึก ยูโกสลาเวีย 10 วัน (OS)

วันที่ 22-31 ต.ค. 57
ราคา 112,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (CC) โครเอเชีย ฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี 9 วัน (OS)

วันที่ 21-29 ต.ค. 57
วันที่ 22-31 ต.ค. 57
ราคา 105,900 บาท

วันที่ 24 ต.ค.- 01 พ.ย. 57
ราคา 108,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (CC) สโลเวเนีย -โครเอเชีย สเปเชี่ยล 9 วัน (AY)

วันที่ 17-25 ต.ค. 57
ราคา 102,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (CC) โครเอเชียฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 9 วัน (Deluxe) (OS)

วันที่ 16-24 ต.ค. 57
ราคา 105,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (CC) ยุโรป แฟนแทสติก 9 วัน (OS)

วันที่ 06-14 ต.ค. 57
ราคา 105,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (CC) โครเอเชีย ฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี 9 วัน (OS)

วันที่ 04-12 ต.ค. 57
วันที่ 09-17 ต.ค. 57
วันที่ 14-22 ต.ค. 57
ราคาเริ่มต้น 99,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 8 วัน (MS) (ทิตลิส)

วันที่ 6-13 / 20-27 มิ.ย. 57
วันที่ 7-14 / 10-17 ก.ค. 57
วันที่ 7-14/8-15 / 22-29 ส.ค. 57
วันที่ 5-12 ก.ย. 57
ราคา 75,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน (EK)

วันที่ 30 ก.ค. – 6 ส.ค., 5 -12 ส.ค. 57
วันที่ 2 - 9 , 9 – 16 ,10 – 17 ,17-24 ,22-29 ก.ย. 57
วันที่ 8 – 15, 12 – 19 ต.ค. 57
วันที่ 5 – 12 , 12 – 19 , 19 – 26 พ.ย. 57
วันที่ 26 พ.ย. – 3 ธ.ค. / 2 - 9, 3 – 10 ธ.ค. 57
ราคา 59,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ไฮไลท์ สแกนดิเนเวีย (ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน) 11 วัน 9 คืน (AY)

วันที่ 20 – 30 ก.ค. 57
ราคา 149,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (MS) ENG WALES SCOT 8 วัน 6 คืน (WY)

วันที่ 20-27 มิ.ย. / 4-11 ก.ค. / 25 ก.ค.- 1 ส.ค. 57
ราคา 79,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี 8 วัน 5 คืน (QR)

วันที่ 22-29 ก.ค. / 19-26 ส.ค. 57
ราคา 59,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (MS) อิตาลียอดนิยม 8 วัน (WY)

วันที่ 27 พ.ค.-3 มิ.ย. / 14-21 มิ.ย. 57
วันที่ 28 มิ.ย.-5 ก.ค. / 8-15 ก.ค. / 22-29 ก.ค. 57
ราคา 64,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) ทัวร์เยอรมัน - เชค - ออสเตรีย 8 วัน (OS)

วันที่ 9 – 16 พ.ค. 57
ราคา 77,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (CC) ยุโรป ใบไม้ผลิ 3 ประเทศ (OS)

วันที่ 20 - 28 พ.ค. 57
ราคา 107,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (CC) โครเอเชียริเวียร่า 8 วัน 5 คืน (OS)

วันที่ 19 – 26 มิ.ย. 57
วันที่ 26 มิ.ย. – 3 ก.ค. 57
ราคา 99,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GLH) ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน (EK)

วันที่ 3 – 11 / 10 – 18 พ.ค. 57
ราคา 95,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (TG)

วันที่ 6-14 ,7-15 ,8-16 ,9-17 ,13-21 เม.ย. 57
ราคา 78,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (TG)

วันที่ 8-16 ,15-23 ,22-30 มี.ค. 57
ราคา 75,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (PV) ทัวร์รัสเซีย RUSSIA 7 วัน (KC)

วันที่ 07 – 13 เม.ย. 57
ราคา 62,999.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) ทัวร์เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส 8 วัน (EK)

วันที่ 9 – 16 / 10 – 17 เม.ย. 57
วันที่ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 57
ราคา 76,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) ทัวร์เยอรมัน - เชค - ออสเตรีย 8 วัน (OS)

วันที่ 8-15 เม.ย. 57
วันที่ 9 – 16 เม.ย. 57
วันที่ 30 เม.ย. – 7 พ.ค. 57
วันที่ 9 – 16 พ.ค. 57
ราคา 83,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) ทัวร์เยอรมัน - เชค - ออสเตรีย 8 วัน (OS)

วันที่ 30 เม.ย. – 7 พ.ค. / 9-16 พ.ค. 57
ราคา 77,900.- บาท

วันที่ 8-15 เม.ย. 57
ราคา 79,900.- บาท

วันที่ 9 -16 เม.ย. 57
ราคา 80,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) ทัวร์ออสเตรีย-เยอรมัน-เชค-สโลวัค-ฮังการี 8 วัน (TG)

วันที่ 9 -16 เม.ย.57
ราคา 85,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิยิปต์-อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 9 วัน (MS) (ทิตลิส)

วันที่ 8 – 16, 21 ก.พ. -1 มี.ค. 7 -15 , 14-22 , 21 – 29 มี.ค. 57
ราคา 82,900.- บาท

วันที่ 10-18 เม.ย. 57
ราคา 85,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (TC) อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 9 วัน (EK) (จุงฟราวน์ + TGV)

วันที่ 14-22 มี.ค. / 28 มี.ค. – 5 เม.ย. 57
ราคา 92,900.- บาท

วันที่ 9-17 เม.ย./ 10-18 เม.ย. 57
ราคา 96,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (GLH) ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน (TG)

วันที่ 11 – 19 เม.ย. 57
ราคา 109,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) เนเธอร์แลนด์-เยอรมนี-ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน (BR)

วันที่ 10-16 เม.ย. 57
ราคา 69,900 บาท

วันที่ 17-23 ,24-30 เม.ย. 57
วันที่ 1-7 , 15-21 พ.ค. 57
ราคา 65,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 10-17 , 11-18 เม.ย. 57
ราคา 79,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์ออสเตรีย-เยอรมนี-เช็ก 8 วัน 5 คืน (OS)

วันที่ 15-22 เม.ย. 57
ราคา 75,900.- บาท

วันที่ 29 เม.ย.-06 พ.ค. , 13-20 พ.ค. 57
วันที่ 10-17 , 17-24 มิ.ย. 57
ราคา 69,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (CC) ไฮไลท์ โครเอเชีย 9 วัน (OS)

วันที่ 15-23 มี.ค. 57
วันที่ 22-30 มี.ค. 57
ราคา 84,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์อิตาลี(มิลาน) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 15-21 , 23-29 ม.ค. /5-11 ,12-18 , 19-25 ก.พ. 57
วันที่ 12-18 ,19-25 , 24-30 มี.ค. / 26 มี.ค.–01 เม.ย. / 27 มี.ค.–02 เม.ย. 57
ราคา 59,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน (EK)

วันที่ 17-23 ,24-30 เม.ย. 57
วันที่ 1-7,15-21 พ.ค. 57
ราคา 65,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์เยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน (EY)

วันที่ 21-28 ม.ค.,4-11,20-27 ก.พ. 57
วันที่ 11-18,18-25,20-27 มี.ค.,25 มี.ค.-1 เม.ย. 57
ราคา 63,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 8 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 5-12,6-13 ,7-14,8-15 เม.ย. 57
ราคา 96,900 บาท

วันที่ 10-17 เม.ย. 57
ราคา 99,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GH) ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (TG)

วันที่ 5-14 , 6-15 , 13-22 เม.ย. 57
ราคา 119,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GLH) ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน (EK)

วันที่ 11 – 19 เม.ย. 57
ราคา 99,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GLH) ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน (TG)

วันที่ 11 – 19 ม.ค. , 25 ม.ค. – 1 ก.พ. 57
วันที่ 15 – 23 ก.พ. , 8 – 16 มี.ค. , 23 – 31 มี.ค. 57
ราคา 99,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (GLH) Special United Kingdom 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 21-26 ม.ค. , 4 – 9 ก.พ. , 18 – 23 ก.พ. 57
วันที่ 4 – 9 มี.ค. , 18 – 23 มี.ค.57
ราคา 79,900 บาท


ทัวร์ยุโรป (MS) อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 9 วัน (MS)

วันที่ 24 ม.ค.- 01ก.พ. / 31 ม.ค.- 8 ก.พ. / 07-15 ก.พ. 57
วันที่ 21 ก.พ. – 01 มี.ค. 07-15 / 14-22 / 21-29 มี.ค. 57
วันที่ 28 มี.ค. – 05 เม.ย. 57
ราคา 74,900.- บาท


ทัวร์ยุโรป (CC) เบสท์ ออฟ โครเอเชีย 9 วัน (OS)

วันที่ 01-09 พ.ค. 57
วันที่ 10-18 พ.ค. 57
ราคา 99,900 บาท


 

ทัวร์ออสเตรเลีย (Australia)


ทัวร์ออสเตรเลีบ (BW) POPULAR 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 1-6/5-10 พ.ค./30 พ.ค.-4 มิ.ย./23-28 มิ.ย. 58
ราคา 65,900 บาท


ทัวร์ออสเตรเลีย (BW) HIGHLIGHT SYD Promotion 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 1-5/30 พ.ค.-3 มิ.ย./20-24 มิ.ย. 58
ราคา 55,900 บาท


ทัวร์ออสเตรเลีย (GLH) GRAND AUSTRALIA 8 วัน 6 คืน (QF)

วันที่ 11-18 เม.ย. 58
ราคา 87,900 บาท


ทัวร์ออสเตรเลีย (GLH) SYD - MEL 7 D 4 N

วันที่ 10-16 เม.ย. 58
ราคา 73,900 บาท


ทัวร์ออสเตรเลีย (GLH) SYD - PORT 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 11-17 เม.ย. 58
ราคา 63,900 บาท


ทัวร์ออสเตรเลีย (GLH) SYD - PORT 13 - 18 APR 15 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 11-18 เม.ย. 58
ราคา 59,900 บาท


 

 

ทัวร์นิวซีแลนด์ (New Zealand)


ทัวร์นิวซีแลนด์ (BW) Hobbit tour NZ 6 วัน (TG) MAY-JUN15#Revised on 23Mar'15

วันที่ 30 เม.ย.-5 พ.ค. 58 (วันแรงงาน)
วันที่ 5-10 พ.ค. 58 (วันฉัตรมงคล)
วันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2558 (วันวิสาขบูชา)
วันที่ 18-23 มิ.ย. 58
ราคา 63,900 บาท


ทัวร์นิวซีแลนด์ (BW) Wonderful MILFORD 6 วัน (SQ) MAY-JUN15

วันที่1-6 พ.ค. 58
วันที่ 30 พฤษภาคม –4 มิถุนายน 2558 (วันวิสาขบูชา)
วันที่ 20-25 มิ.ย. 58
ราคา 74,900 บาททัวร์นิวซีแลนด์ (BW) Amazing New Zealand Tour 7 วัน (SQ) MAY-JUN 15

วันที่1-7 พ.ค. 58
วันที่ 30 พฤษภาคม –5 มิถุนายน 2558
วันที่ 20-26 มิ.ย. 58
ราคา 87,900 บาท


ทัวร์นิวซีแลนด์ (BW) Romantic Tour 7 วัน (SQ) MAY-JUN15

วันที่1-7 พ.ค. 58
วันที่ 30 พฤษภาคม –5 มิถุนายน 2558
วันที่ 20-26 มิ.ย. 58
ราคา 89,900 บาททัวร์นิวซีแลนด์ (BW) BEAUTIFUL N+S 8 วัน (SQ) MAY-JUN15

วันที่1-8 พ.ค. 58
วันที่ 30 พฤษภาคม –6 มิถุนายน 2558
วันที่ 20-27 มิ.ย. 58
ราคา 98,900 บาท


ทัวร์นิวซีแลนด์ (BW) Perfect New Zealand 15 7 วัน (TG)MAY-JUN15

วันที่1-7 พ.ค. 58
วันที่ 30 พฤษภาคม –5 มิถุนายน 2558
วันที่ 20-26 มิ.ย. 58
ราคา 93,900 บาท


 

 

Speicial Europe Tour


ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)

มิลาน ชมดูโอโมวิหารขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของยุโรป อาคารแกลลอเรียวิกเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล โรงละครสกาล่า โรงละครโอเปร่าที่ยอดเยี่ยม ที่สุดในโลก เมืองนีซเมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของฝรั่งเศส มืองคานส์เมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติ ชมโรงงานผลิตน้ำหอมที่เมืองกราซ สัมผัสความหรูหราภายในบ่อนคาสิโนมอนเตกาโล ชมความงดงามของเมืองโมนาโก เซนต์ปอลเดอวองซ์เมืองโบราณที่สร้างด้วยหินล้อมรอบ กำแพงเมือง แซ็งโตรเปซ์ เลโบเดอโพรวองซ์ ชาโตเนิฟ ดูปาบ ปงต์ดูการ์ สะพานส่งน้ำมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร มงเปลีเย่ สะพาน The Millau แกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ บลัวส์ ปราสาทชองบอร์ด ปราสาทลุ่มน้ำลัวร์ ปราสาทเชอนงโซ กรุงปารีส เที่ยวชมเมือง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ อิสระช้อปปิ้ง Duty Free Shop & Galeries Lafayette ล่องเรือแม่น้ำแซนน์พร้อมรับประทานอาหารค่ำ บนเรือ La Marina de Paris

(โปรดติดต่อสอบถาม)ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 9 วัน (TG)

มิลาน ดูโอโม่ เวอโรน่า เวนิสเมสเตร์ เที่ยวเกาะเวนิส จตุรัสซานมาร์โค ล่อเรือกอนโดล่า ปิซ่า หอเอนปิซ่า ฟลอเนซ์ จตุรัสซินญอเรีย มหาวิหารดูโอโม่ กรุงโรม พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี นาโปลี เกาะคาปรี ถ้ำบลูร็อตโต้ ซอเรนโต้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุทรวี่ บันไดสเปน

(โปรดติดต่อสอบถาม)ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส 10 วัน (TG)

แมดริด โตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าชมมหาวิหารประจำเมืองกรานด้า พระราชวังอะลัมบรา กอร์โดบา เมืองในระบบกาหลิบ สุเหร่าเมซกิต้า มหาวิหารแห่งเซบียา ระบำฟามิงโก้ ลิสบอน เมืองซินทรา เมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแหลมโรก้า จุดตะวันตกสุดของยุโรป ชมอดีพระราชวังหลวงตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ลิ้มลองขนมโปรตุเกสต้น ตำหรับขนมไทยเมืองเปอร์โต้ ล่องเรือแม่น้ำ Douro เข้าชมพระราชวังหลวง Real Palacioเที่ยวชมปลาซา เอส ปันญา

(โปรดติดต่อสอบถาม)ทัวร์ยุโรป เกรทบริเทน อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ 9 วัน (TG)

ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อน โรมันที่เมืองบาธ คาร์ดิ๊ฟ (เวสส์) เบอร์ตัน ออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บ้านเกิดเชคสเปียร์ยอร์ค คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟด่วยสู่เมืองเอดินเบิร์ก ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส ปราสาทเอดินเบิร์ก ช้อปปิ้ง Outlet เข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ เวสต์มินสเตอร์ ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ ลอนดอนอายส์ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน พิพิธภัณฑ์หุ่นขีผึ้งมาดามทุส โซ่ด์ พระราชวังบั้คกิ้งแฮม

(โปรดติดต่อสอบถาม)ทัวร์ยุโรป เบสต์ออฟเยอรมัน 10 วัน (TG)

(โปรดติดต่อสอบถาม)ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG)

ซูริคชไตน์อัมไรน์ ซังท์กัลเลน ดาโวส แซงต์มอริส อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสาย Glacier Express แซร์มัท เมิองปลอดมลพิษ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ทาสซ์ เจนีวา โลซานน์ เบิร์น อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์ นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยุงเฟรายอค ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – วันที่ 11 ธันวาคม 2553 รถไฟสายกลางเซียเอ็กซ์เพรส หยุดให้บริการเนื่องจากอยู่ในระหว่างซ่อมบำรุงประจำปี

(โปรดติดต่อสอบถาม)


 

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย – เยอรมัน 8 วัน (TG)

มินิค หมู่บ้านปรีน เข้าชมพระราชวังแฮเรนคีมเซ่ เบิร์ชเทสกาเด้น ล่องเรือทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ซาลส์บวร์ก เดอะซาวด์ออฟมิวสิค อินสบรูค เข้าชมคริสตัลเวิลด์ อาคารหลังคาทองคำ การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เซ่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ฟุสเซ่น เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ โอเบอรามาเกา จตุรัสมาเรียน เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำหรับแท้

(โปรดติดต่อสอบถาม)


 

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน (TG)

กรุงโรม วาติกัน เข้าชมพิพิธพันภัณฑ์วาติกัน เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน หอเอนปิซ่า ฟลอเร้นซ์ ดูโอโม่ จตุรัสซินญอเรีย สะพานเวคคิโอ เวนิสเมสเตร์ เที่ยวเกาะเวนิส ล่องกอนโดล่า จตุรัสซานมาร์โค มิลาน ลูกาโน่ ยอดเขายูงเฟรา อินเทอลาเก้นดิจอง นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส ช้อปปิ้ง Duty Free และ Galeries Lafayette เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม ล่องเรือบาโตมูซ ขึ้นสู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล ถนนชองป์เซลิเซ่ นั่งรถไฟยูโรสตาร์สู่นครลอนดอน เข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ พิพิธพันณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซด์ ลอนดอนอาย ช้อปปิ้งแฮร์ร็อด เข้าชมทาวเวอร์ออฟลอนดอน บิสเตอร์วิลเลจ Outlet

(โปรดติดต่อสอบถาม)


 

ทัวร์ยุโรป ทัวร์โครเอเชีย
The World Heritage Site 9 วัน (OS)

เวียนนา กราซ เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป เข้าชมพิพิธภัณฑ์โมรี่ เที่ยวชมเขตเมืองเก่า สโลวีเนีย ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด จตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน ถ้ำโพสทอยน่า ซาเกรบ มหาวิหารเซนต์เจมส์สปลิต เมืองสตอนที่มีกำแพงล้อมรอบตัวเมืองเก่าบนยอดเขาดูบรอฟนิก ล่อเรือสู่แคฟทัต เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านคาร์ทเนอร์

(โปรดติดต่อสอบถาม)ทัวร์ยุโรป แกรนด์ยุโรปตะวันออก 9 วัน (TG)

นครมินิก เมืองพัสเซา เมืองสามแคว แห่งแคว้นบาวาเรีย เชสกี้ครุมลอฟเมืองมรดกโลก ชมวิวแบบพาโนรามาบนปราสาทคลุมลอฟ ชมเมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี เข้าชมปราสาทกรุงปร๊าก โบสถ์เซนต์ไวตัส สะพานชาร์ล ชมฬาริกาโบราณ นาฬิกาดาราศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองปร๊าก เข้าสู่นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัคกรุงบราติสลาวา เข้าสู่นครบูดาเปสต์ สัมผัสบรรยากาศแห่งการล่องเรือแห่งแม่น้ำดานูบ เวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี หมู่บ้านกรีนซิ่ง หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำไวน์สด เข้าชมพระราชวังบรุนน์ ซาลส์กัมเมอร์กูท ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ ซาลส์บวร์ก เดอะซาวด์ออฟมิวสิค

(โปรดติดต่อสอบถาม)ทัวร์ยุโรป แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน (TG)
อิตาลี โมนาโก ฝรั่งเศสตอนใต้ สเปน

มิลาน ชมมหาวิหารดูโอโม่ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล นีซ เมืองคานส์ ชมโรงงานผลิตน้ำหอมที่เมืองกราซ สัมผัสความหรูหราบ่อนคาสิโนในมอนเตกาโล รัฐโมนาโค เซนต์ปอลเดอวองซ์ แซงต์โตรเปซ์ เอ็กซองโพรวองซ์เลโบเดโพรองซ์ อาวีญงชมพระราชวังพระสัตปาปา ชาโตเนิฟ ดูปาบ ชมปงต์ดูการ์ ท่อส่งน้ำโรมันที่สวยที่สุดอายุกว่า2,000 ปี เข้าสู่เมืองบาเซโลน่าชมมหาวิหารประจำเมือง ซิตี้ออฟเกาดี้ระบำฟลามิงโก้ ยอดเขามอนต์จูอิกถนนลารัมบร้า บาเลนเซีย กรุงแมดริด ชมประตูชัยที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลที่ 3 เข้าชมพระราชวังหลวงโตเลโด้ มหาวิหารโตเลโด้ ปูเอต้า เดอ โซล ชมปลาซา เดอ เอส ปันญา อิสระช้อปปิ้งย่านปูเอต้าเดลซอล

(โปรดติดต่อสอบถาม)ทัวร์ยุโรป สเปน – ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)

แมดริด โตเลโด้เมืองหลวงเก่าศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมหาวิหารโตเลโด้สถาปัตยกรรมโกธิคที่ สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสินค้าย่านปูเอต้า เดล ซอล บาร์เซโลน่า ซิตี้ออฟเกาดี้ โบสถ์ซากราด้าแฟมิเลีย ชมโชว์ระบำฟลามิงโก้บาร์รีโกติกชมสถาปัตยกรรมที่งดงามในยุคทองของโกธิค เข้าชมมหาวิหารของบาร์เซโลนาที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ชมวิวบนยอดเขามอนต์จูอิก การ์กาสซอน ม็งต์เปลีเย่ นีมส์ ชมปงดูการ์หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างเมื่อ 2000 ปีมาแล้วฃาโตเนิฟดูปาบ เมืองอาวีญง ชมสะพานเซนต์เบเนเซ่นั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส โบสถ์นอร์ทเตรอดาม เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ อิสระช้อปปิ้ง Duty Free ล่องเรือแม่น้ำแซนน์พร้อมรัปประทานอาหารค่ำบนเรือ La Marina Paris

(โปรดติดต่อสอบถาม)


 

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 9 วัน (TG)

(โปรดติดต่อสอบถาม)


 

 

 

 

     
Home      Products     Airline Ticket     Hotel     About us      Contact us       My Account  
World Plus Tour Co., LTD (บริษัท เวิลด์ พลัส ทัวร์)
6/45 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 Tel : 02-542-3900 Fax : 02-542-3911
Website : www.worldplustour.com E-mail : info@worldplustour.com
 

 

ทัวร์ยุโรป   ทัวร์ยุโรปราคาพิเศษ   บริษัททัวร์ยุโรป   แพคเกจทัวร์ยุโรป   เที่ยวยุโรป กับ เวิดล์ พลัส ทัวร์

| ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาพิเศษ | บริษัททัวร์นิวซีแลนด์ | แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ | เที่ยวนิวซีแลนด์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ออสเตรเลียราคาพิเศษ | บริษัททัวร์ออสเตรเลีย | แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย | เที่ยวออสเตรเลีย | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นราคาพิเศษ | บริษัททัวร์ญี่ปุ่น | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | เที่ยวญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เกาหลีราคาพิเศษ | บริษัททัวร์เกาหลี | แพคเกจทัวร์เกาหลี| เที่ยวเกาหลี | ทัวร์จีน | ทัวร์จีนราคาพิเศษ | บริษัททัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษ | บริษัททัวร์ฮ่องกง | แพคเกจทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์มาเก๊าราคาพิเศษ | บริษัททัวร์มาเก๊า | แพคเกจทัวร์มาเก๊า | เที่ยวมาเก๊า |

| ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อิยิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์บราซิล | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์พม่า | ทัวร์ลาว | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์บาหลี |

 

บริษัททัวร์ เวิลด์ พลัส ทัวร์ยุโรป ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์อ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ยุโรป (Tags) ,
ทัวร์โครเอเชีย-TourCroatia , ทัวร์เชค-TourCzech , ทัวร์เดนมาร์ก-TourDenmark , ทัวร์เนเธอร์แลนด์-TourNetherlands , ทัวร์เบลเยี่ยม-TourBelgium , ทัวร์โปรตุเกส- TourPortugal , ทัวร์โปแลนด์-TourPoland , ทัวร์ฝรั่งเศส-TourFrance , ทัวร์ฟินแลนด์- TourFinland , ทัวร์โมนาโก-TourMonaco , ทัวร์ยุโรปตะวันออก-TourEastEurope , ทัวร์เยอรมัน-TourGermany , ทัวร์สแกนดิเนเวีย-TourScandinavia , ทัวร์สเปน-TourSpainทัวร์สโลเวเนีย-TourSlovenia , ทัวร์สวิส-TourSwiss , ทัวร์สวีเดน-TourSweden , ทัวร์ออสเตรีย-TourAustria , ทัวร์อังกฤษ-TourEngland , ทัวร์อิตาลี-TourItaly , ทัวร์ฮังการี-TourHugary , ทัวร์รัสเซีย-TourRussia