TAT License No. 11/06080
ทัวร์อเมริกา/แคนาดา
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ตะวันออกกลาง/แอฟริกา
ทัวร์เอเชีย
แพคเกจทัวร์
Europe Tours
ทัวร์ยุโรป GH_ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน 5 คืน (EK)
วันที่ 1 - 8 ธ.ค. 58
ราคา 59,900 บาท
วันที่ 4 - 11 ธ.ค. 58
ราคา 59,900 บาท
วันที่ 26 ธ.ค. 58 - 2 ม.ค. 59
ราคา 69,900 บาท
วันที่ 27 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59
ราคา 69,900 บาท
วันที่ 28 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59
ราคา 69,900 บาท
เที่ยวปารีสเมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก2วันเต็ม
Asia Tours
ทัวร์ฮ่องกง HD_(HK015-1) ฮ่องกง -มาเก๊า -จูไห่ 3วัน 2คืน (CX)
วันที่ 19 - 21 ก.ย. 58
ราคา 11,900 บาท
บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม
Taiwan Tours
ทัวร์ใต้หวัน HD_ใต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน (TR)
วันที่ 5 - 8 พ.ย. 58
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 19 - 22 พ.ย. 58
ราคา 18,900 บาท
วันที่ 4 - 7 ธ.ค. 58
ราคา 19,900 บาท
วันที่ 10 - 13 ธ.ค. 58
ราคา 19,900 บาท
อิสระผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่
Taiwan Tours
ทัวร์ไทเป SMP_ไทเป-ฮวาเหลียน-ทาราโกะ-เหย่หลิว 4วัน 3คืน (CI)
วันที่ 23 - 26 ต.ค. 58
ราคา 31,900 บาท
วันที่ 20 - 23 พ.ย. 58
ราคา 30,900 บาท
วันที่ 4 - 7 ธ.ค. 58
ราคา 31,900 บาท
ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นและพิพิธภัณฑ์กู้กง
Europe Tours
ทัวร์ยุโรป TC(3.1)_ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน (QR)
วันที่ 10 - 18 ต.ค. 58
ราคา 92,900 บาท
เที่ยวอินเทอร์ลาเค่น เมืองสุดแสนโรแมนติก
Asia Tours
ทัวร์ฮ่องกง HD_(HK017) ฮ่องกง -จูไห่ -เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 19 - 21 ก.ย. 58
ราคา 9,999 บาท
ช้อปปิ้งหลอหวู่,ชมโชว์ โชว์น้ำแบบ 3D ที่ OCT BAY
China Tours
ทัวร์นานกิง HD_นานกิง- อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้ 4วัน 3คืน (XW)
วันที่ 30 ต.ค. 58 - 2 พ.ย. 58
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 6 - 9 พ.ย. 58
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 13 - 16 พ.ย. 58
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 20 - 23 พ.ย. 58
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 27 - 30 พ.ย. 58
ราคา 13,900 บาท
วันที่ 11 - 14 ธ.ค. 58
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 18 - 21 ธ.ค. 58
ราคา 14,900 บาท
วันที่ 25 - 28 ธ.ค. 58
ราคา 16,900 บาท
วันที่ 4 - 7 ธ.ค. 58
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 58 - 1 ม.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 58 - 2 ม.ค. 59
ราคา 17,900 บาท
ล่องเรือหมู่บ้านจูเจียเจียว
Taiwan Tours
ทัวร์ไทเป SMP_ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน (CI)
วันที่ 22 - 25 ต.ค. 58
ราคา 25,900 บาท
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
Taiwan Tours
ทัวร์ใต้หวัน SMP_ใต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน (BR)
วันที่ 22 - 26 ต.ค. 58
ราคา 33,900 บาท
วันที่ 5 - 9 พ.ย. 58
ราคา 33,900 บาท
วันที่ 5 - 7 ธ.ค. 58
ราคา 33,900 บาท
พิเศษสุดกับเมนูสุกี้ใต้หวันพร้อมสลัดกุ้งมังกร
Europe Tours
ทัวร์ยุโรป TC(3)_ ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน (QR)
วันที่ 17 - 25 ต.ค. 58
ราคา 88,900 บาท
ขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์
Asia Tours
ทัวร์ฮ่องกง HD_(HK016) ฮ่องกง -จูไห่ -เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 17 - 21 ก.ย. 58
ราคา 9,999 บาท
ชมถนนคู่รัก,สาวงามหวีหนี่,ช้อปปิ้งกงเป่ย
Turkey Tours
ทัวร์ตุรกี-GH_แกรนด์ตุรกี 8วัน 6คืน (TK)
วันที่ 20 - 27 ต.ค. 58
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 22 - 29 ต.ค. 58
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 24 - 31 ต.ค. 58
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 5 - 12 พ.ย. 58
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 7 - 14 พ.ย. 58
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 19 - 26 พ.ย. 58
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 21 - 28 พ.ย. 58
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 3 - 10 ธ.ค. 58
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 4 - 11 ธ.ค. 58
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 10 - 17 ธ.ค. 58
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 12 - 19 ธ.ค. 58
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 17 - 24 ธ.ค. 58
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 26 ธ.ค. 58 - 2 ม.ค. 59
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 58 - 5 ม.ค. 59
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 58 - 6 ม.ค. 59
ราคา 55,900 บาท
วันที่ 31 ธ.ค. 58 - 7 ม.ค. 59
ราคา 55,900 บาท
พัก 5 ดาว
Taiwan Tours
ทัวร์ใต้หวัน SMP_ใต้หวัน-ไทเป-เถาหยวน-น้ำตกฮวงจิน 4วัน 3คืน (CI)
วันที่ 22 - 25 ต.ค. 58
ราคา 25,900 บาท
วันที่ 19 - 22 พ.ย. 58
ราคา 25,900 บาท
วันที่ 4 - 7 ธ.ค. 58
ราคา 25,900 บาท
วันที่ 10 - 13 ธ.ค. 58
ราคา 25,900 บาท
ช้อปจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลิน
Italy Tours
ทัวร์ยุโรป GH_โมโน อิตาลี 7วัน 4คืน (EY)
วันที่ 4 - 10 พ.ย. 58
ราคา 43,900 บาท
วันที่ 10 - 16 พ.ย. 58
ราคา 43,900 บาท
วันที่ 18 - 24 พ.ย. 58
ราคา 43,900 บาท
วันที่ 1 - 7 ธ.ค. 58
ราคา 45,900 บาท
เที่ยวอิตาลีสุดคุ้ม
Austria Tours
ทัวร์ยุโรป TC(6.1)_ทัวร์ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชีก-เยอรมัน 9วัน 6คืน (OS)
วันที่ 10 - 18 ต.ค. 58
ราคา 78,900 บาท
วันที่ 17 - 25 ต.ค. 58
ราคา 78,900 บาท