สมัครรับข่าวสารกับ World Plus Tour Co., LTD (บริษัท เวิลด์ พลัส ทัวร์)